bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tthc phường ngọc thụy

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC phường Ngọc Thụy được đặt tại tầng 1 trụ sở UBND phường Ngọc Thụy tại địa chỉ 270 Ngọc Thụy - P. Ngọc Thụy - Q. Long Biên - Hà Nội

 

Sơ đồ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

 

I. DANH SÁCH BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Vân Anh

Công chức Tư pháp -  Hộ tịch

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chứng thực

2

Nguyễn Thị Châm

Công chức Văn phòng - thống kê

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hành chính

 

II. Quy trình Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND phường Ngọc Thụy:

        1. Công dân đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả lấy số thứ tự tại khu vực máy lấy số (1).

        2. Công dân vui lòng ngồi chờ tại khu vực dành cho khách (2) đến khi cán bộ Một cửa mời đến số thứ tự của mình.

        3. Công dân đến giải quyết hồ sơ tại quầy theo nội dung mời của cán bộ Một cửa. (3)

        4. Công dân có thể tra cứu thông tin, hoàn thiện hồ sơ hoặc điền thông tin góp ý, phản ánh tại khu vực tra cứu dành cho công dân (4)

       5. Sau khi được cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết TTHC, Công dân vui lòng nhấn vào phím đánh giá mức độ hài lòng phía trước mặt bên phải của quý khách.

       Để công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại UBND phường Ngọc Thụy được nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định, Công dân đến nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC vui lòng đọc kỹ các nội dung trong phần Thông tin hướng dẫn công dân và tuân thủ các nội quy, quy chế của bộ phận Một cửa phường Ngọc Thụy.

                  Xin trân trọng cảm ơn!