các chi bộ trực thuộc

       ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN                                   DANH SÁCH
  ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGỌC THỤY          Cấp ủy Chi bộ  nhiệm kỳ 2020 - 2022
           
STT Chi bộ Họ và tên Chức vụ  Số điện thoại  
1 TDP số 1 Phan Văn Hò Bí thư chi bộ -Trưởng Ban CTMT  0906.191.223  
2 Trần Tạo Phó Bí thư chi bộ 0912.502.113  
3 Trần Quang Lai Chi ủy viên  0389.849.148  
4 Nguyễn Thị Bùi Chi ủy viên 0983.299.926  
5 Đào Trọng Vượng Chi ủy viên - Tổ trưởng TDP 0943.572.375  
6 TDP số 4 Lê Đức Cường Bí thư chi bộ -Trưởng Ban CTMT  0985.819.410  
7 Ngô Văn Dũng Phó BTCB - Tổ trưởngTDP 0967.413.054  
8 Nguyễn Thị Liên Chi ủy viên  0913014661  
9 TDP số 6 Nguyễn Phú Xuân Bí thư chi bộ  0912.306.464  
10 Vũ Minh Phú Phó Bí thư chi bộ 0989.854.324  
11 Nguyễn Mạnh Hải Chi ủy viên - Tổ trưởng TDP 0912.291.669  
12 Trịnh Văn Lộc Chi ủy viên  0993.835.565  
13 Lưu Thị Bích Phượng Chi ủy viên  0975.094.389  
14 Trịnh Ngọc Toán Chi ủy viên  0913.527.551  
15 Trần Văn Tân Chi ủy viên  0983.435.126  
16 TDP số 7 Nguyễn Mạnh Cường Bí thư chi bộ  0796.058.485  
17 Thân Văn Dàn Phó Bí thư chi bộ 0912.355.193  
18 Lê Thị Lan Chi ủy viên - Tổ trưởng TDP 0913.216.118  
19 TDP số 8 Hồ Như Đạt Bí thư chi bộ 0912.325.864  
20 Nguyễn Văn Thuần Phó BTCB - Tổ trưởng TDP 0903.203.253  
21 Hoàng Thùy Dung Chi ủy viên  035706692  
22 TDP số 10 Nguyễn Thị Tâm Chung Bí thư chi bộ  0913.230.018  
23 Nguyễn Thị Hội Phó Bí thư chi bộ 0376.910.267  
24 Nguyễn Văn Tuyên Chi ủy viên - Tổ trưởng TDP 0983.240.968  
25 TDP số 11 Đặng Đình Quảng Bí thư chi bộ  0913.573.453  
26 Phạm Thúy Quỳnh Phó Bí thư chi bộ  0845.467.277  
27 Nguyễn Văn Triều Chi ủy viên  0906.264.617  
28 TDP số 13 Trần Thị Vân Bí thư chi bộ   0357.758.756  
29 Trương Phi Long ĐUV - Phó Bí thư chi bộ  0964.656.289  
30 Nguyễn Thị Thúy Chi ủy viên 0384.417.524  
31 TDP số 14 Nguyễn Quyết Thắng Bí thư chi bộ  0936783158  
32 Nguyễn Hữu Bằng Phó Bí thư chi bộ 0902.149.816  
33 Tạ Thị Thủy Chi ủy viên 0912.445.668  
34 TDP số 16 Trần Thị Lê Bí thư chi bộ 0913.006.281  
35 Hồ Quốc Toản Phó BTCB - Tổ trưởng TDP 0835.977.763  
36 Đỗ Thị Thúy Chi ủy viên 0983.829.866  
37 TDP số 17 Nguyễn Thị Đào Bí thư chi bộ  0979.023.100  
38 Bùi Thế Sơn Phó BTCB - Tổ trưởng TDP 0912239069  
39 Nguyễn Văn Tỵ Chi ủy viên 0974893805  
40 Hoàng Văn Sơn Chi ủy viên  0982039232  
41 Bùi Thị Thanh Hà Chi ủy viên  0978129556  
42 TDP số 18 Bùi Ngọc Bình Bí thư chi bộ 0904.157.777  
43 Ngô Đình Quyền Phó Bí thư chi bộ 0984.688.658  
44 Trịnh Thanh Hà Chi ủy viên - Tổ trưởng TDP 0915.085.468  
45 Bạch Thị Yên Chi ủy viên  0984.053.465  
46 Lê Thị Bích Ngọc Chi ủy viên  0984.688.658  
47 TDP số 19 Nguyễn Chí Vinh Bí thư chi bộ 0982.446.786  
48 Hoàng Văn Bình Phó BTCB - Tổ trưởng TDP 0906.061.960  
49 Trương Thị Bạch Yến Chi ủy viên  0344.025.561  
50 TDP số 20 Lê Kinh Luân Bí thư chi bộ  0975.160.371  
51 Lê Đình Hải Phó BTCB - Tổ trưởng TDP 0982.609448  
52 Dương Thị Du Chi ủy viên  0974.834.372  
53 Nguyễn Thị Bích Chi ủy viên  0963.935.851  
54 Lê Như Quỳnh Chi ủy viên  0904.314.279  
55 TDP số 22 Nguyễn Hữu Cầu Bí thư chi bộ  0988.670.149  
56 Trần Đức Quang Phó BTCB - Tổ trưởng TDP 0983.566.387  
57 Nguyễn Đình Thiện Chi ủy viên  0386.961.961  
58 Trần Thị Long Chi ủy viên  0988261946  
59 Nguyễn Tiến Hiệp Chi ủy viên  0988.288.860  
60 Phạm Duyên Hải Chi ủy viên  0984.119.055  
61 Đoàn Đình Long Chi ủy viên  0973.224.655  
62 TDP số 23 Nguyễn Mạnh Tưởng Bí thư chi bộ -Trưởng Ban CTMT  0903.402.752  
63 Lê Kim Sơn Phó Bí thư chi bộ  0989.387.953  
64 Nguyễn Thị Thu Hà Chi ủy viên  0919.622.488  
65 Cao Văn Mai Chi ủy viên  0913827089  
66 Đào Thị Thung Chi ủy viên  0372.823.721  
67 Đào Ngọc Kình Chi ủy viên     
68 Nguyễn Thị Hoài Thanh Chi ủy viên     
69 TDP số 25 Nguyễn Văn Lửu Bí thư chi bộ - Tổ trưởng TDP 0905.644.092  
70 Phạm Thị Ngọc Thủy Phó Bí thư chi bộ  0383516061  
71 Nguyễn Thị KimThoa Chi ủy viên  0352.401.598  
72 TDP số 27 Đồng Phương Hồng Bí thư chi bộ -Trưởng Ban CTMT  0982.577.928  
73 Thái Văn Đỉnh Phó BTCB - Tổ trưởng TDP 0989091152  
74 Nguyễn Ngọc Phan Chi ủy viên - PT KTGS 0982.251.957  
75 Lê Đình Vĩnh Chi ủy viên  0912.321.167  
76 Nguyễn Thị Liên Chi ủy viên 0984.721.834  
77 TDP số 28 Nguyễn Đức Việt Bí thư chi bộ -Trưởng Ban CTMT  0905.174.138  
78 Trần Ngọc Quân Phó BTCB - Tổ trưởng TDP 0904.309.457  
79 Vương Xuân Quảng Chi ủy viên  0982.004.072  
80 Nguyễn Thị Thành Chi ủy viên  0389.849170  
81 Nguyễn Đức Thoại Chi ủy viên 0912.236.252  
82 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chi ủy viên  0972.505.694  
83 Đỗ Văn Tiến Chi ủy viên  0912.593.226  
84 TDP số 29 Đặng Văn Bệ Bí thư chi bộ -Trưởng Ban CTMT  0913.326.197  
85 Phạm Văn Hòa Phó Bí thư chi bộ - Tổ trưởng TDP 0858.273.112  
86 Trần Minh Giang Chi ủy viên  0982.942.456  
87 Nguyễn Phi Cẩn Chi ủy viên  0984.915.425  
88 Đào Đức Đăng Chi ủy viên  0974.089.264  
89 Mạc Xuân Sang Chi ủy viên  0917.319.602  
90 Bùi Thị Phương Chi ủy viên  0868.466.727  
91 TDP số 31 Nguyễn Hữu Khang Bí thư chi bộ -Trưởng Ban CTMT  0812.823.175  
92 Nguyễn Đức Ký Phó BTCB- Tổ trưởng TDP 0982.065.858  
93 Nguyễn Thị Lập Chi ủy viên  0975.154.544  
94 Cao Tiến Dũng Chi ủy viên  0985.343.544  
95 Trần Đình Minh Chi ủy viên  0966.427.997  
96 TDP số 32 Đặng Minh Cường Bí thư chi bộ 0988.754.364  
97 Nguyễn Văn Vượng Phó BTCB - Tổ trưởng TDP 0989.552.664  
98 Nguyễn Thị Hà Chi ủy viên 0976.809.906  
99 TDP số 34 Hoàng Duy Hiển Bí thư chi bộ  0979.689.437  
100 Hoàng Văn Thanh Phó BTCB - Tổ trưởng TDP 0983.440.425  
101 Hoàng Văn Lịch Chi ủy viên 0913.202.853  
102 Nguyễn Thị Nga Chi ủy viên 0983.586.095  
103 Phạm Thị Hoài Hương Chi ủy viên  0975.661.135  
104 TDP số 35 Nguyễn Thị Kim Anh Bí thư chi bộ  0912.906.152  
105 Trịnh Văn Trương Phó Bí thư chi bộ 0773.237.599  
106 Lê Văn Chí Chi ủy viên  0398.627.397  
107 TDP số 36 Nguyễn Văn Phúc Bí thư chi bộ 0978.457.262  
108 Nguyễn Thành Trung Phó Bí thư chi bộ 0902.121.101  
109 Nguyễn Văn Oanh Chi ủy viên 388,226,178  
110 TDP số 38 Nguyễn Kim Ý Bí thư chi bộ  0912.484.848  
111 Nguyễn Thị Thân Phó Bí thư chi bộ 38 0972370931  
112 Nguyễn Hữu Truyền Chi ủy viên - Tổ trưởng TDP 0917.513.589  
113 CAP Nguyễn Đức Văn UVTV - Bí thư chi bộ, Trưởng CAP 0983.023.559  
114 Nguyễn Công Hưng Phó Bí thư - Phó trưởng CAP 0945.105.858  
115 Đoàn Hồng Vân Chi ủy viên 0984.982.737  
116 Đỗ Thái Hưng Chi ủy viên 0978.398.888  
117 Lê Thị Thanh Bình Chi ủy viên 0988.529.679  
118 HTX Đào Thị Ngân Bí thư chi bộ 0393.370.257  
119 THCS
LTK
Nguyễn Phú Cường Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  0913.026.379  
120 Phan Thị Xuân Mai Phó Bí thư chi bộ  0904.250.982  
121 Trần Thị Minh Phương Chi ủy viên 0936.493.349  
122 THNT Nguyễn Thị Phương Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  0916.520.099  
123 Phạm Thị Mai Thanh Phó Bí thư chi bộ  0982.344.089  
124 Nguyễn Thị Thu Giang Chi ủy viên 0989.996.143  
125 THGT Nguyễn Thị Yến Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  0972.976.599  
126 Nguyễn Thị Khánh Chi Phó Bí thư chi bộ  0983.598.218  
127 Nguyễn Thị Phương Lan Chi ủy viên 0987.607.627  
128 THLTK Nguyễn Văn Kỳ Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  0912.750.254  
129 Đào Thị Huệ Phó Bí thư chi bộ  0942.796.966  
130 Trương Thị Bích Hảo Chi ủy viên 0987.539.758  
131 MNNT Đặng Thị Hường Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  0367.414.586  
132 Phạm Lệ Hà Phó Bí thư chi bộ  0966.434.086  
133 Vũ Thị Thanh Huyền Chi ủy viên 0978.760.378  
134 MNBB Nguyễn Thị Ngọc Thư Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  0915.555.236  
135 Nguyễn Thị Thu Hường Phó Bí thư chi bộ  0988.080.483  
136 MNGT Vũ Hương Trà Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  0983.829.201  
137 Nguyễn Thị Ngọc Luyến Phó Bí thư chi bộ  0975.393.674  
138 Nguyễn Thị Thu Huyền Chi ủy viên 0969.586.799  
139 MNBC Đỗ Thị Huyền Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  0974.471.983  
140 Nguyễn Thị Khánh Vân Phó Bí thư chi bộ  0979.466.376  
141 Trần Thị Tuyết Phượng Chi ủy viên 0984.927.076  
142 MN R&T Lê Thị Kim Hằng Bí thư chi bộ 0947.958.988  
143 THCS NT Lê Thị Thu Hoa Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  0979.819.570  
144 Đặng Sỹ Đức Phó Bí thư chi bộ  0912.121.828  
145 Vũ Thị Lựu  Chi ủy viên