các tổ dân phố

DANH BẠ 

BAN LÃNH ĐẠO CÁC TỔ DÂN PHỐ PHƯỜNG NGỌC THỤY

STT Bí thư Tổ trưởng Trưởng ban CTMT ĐỊA CHỈ
1 Phan Văn Hò Đào Trọng Vượng Trần Quang Lai Tổ 1 
2 Lê Đức Cường Ngô Văn Dũng Nguyễn Thị Liên Tổ 4
3 Nguyễn Phú Xuân Nguyễn Mạnh Hải Vũ Minh Phú Tổ 6 
4 Nguyễn Mạnh Cường Lê Thị Lan Nguyễn Mạnh Cường Tổ 7 
5 Hồ Như Đạt Nguyễn Văn Thuần Hồ Như Đạt Tổ 8 
6 Nguyễn T Tâm Chung Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Thị Hội Tổ 10 
7 Đặng Đình Quảng Phạm Thúy Quỳnh Đặng Đình Quảng Tổ 11 
8 Trần Thị Vân Lê Xuân Tài Trần Thị Vân Tổ 13
9 Nguyễn Quyết Thắng Hà Đình Cư Nguyễn Quyết Thắng Tổ 14 
10 Trần Thị Lê Hồ Quốc Toản Trần Thị Lê Tổ 16 
11 Nguyễn Thị Đào Bùi Thế Sơn Nguyễn Thị Đào Tổ 17
12 Bùi Ngọc Bình Trịnh Thanh Hà Lê Thị Bích Ngọc Tổ 18 
13 Nguyễn Chí Vinh Hoàng Văn Bình Nguyễn Chí Vinh Tổ 19 
14 Lê Kinh Luân Lê Đình Hải Lê Kinh Luân Tổ 20 
15 Nguyễn Hữu Cầu Trần Đức Quang Đoàn Đình Long Tổ 22
16 Nguyễn Mạnh Tưởng Lê Kim Sơn Nguyễn Mạnh Tưởng Tổ 23
17 Nguyễn Văn Lửu Nguyễn Văn Lửu Phạm Thị Ngọc Thủy Tổ 25 
18 Đồng Phương Hồng Thái Văn Đỉnh Đồng Phương Hồng Tổ 27 
19 Nguyễn Đức Việt Trần Ngọc Quân Nguyễn Đức Việt Tổ 28
20 Đặng Văn Bệ Phạm Văn Hòa Trần Minh Giang Tổ 29 
21 Nguyễn Hữu Khang Nguyễn Đức Ký Nguyễn Hữu Khang Tổ 31 
22 Đặng Minh Cường Nguyễn Văn Vượng Đặng Minh Cường Tổ 32 
23 Hoàng Duy Hiển Hoàng Văn Thanh Hoàng văn Lịch Tổ 34
24 Nguyễn T Kim Anh Trịnh Văn Trương Nguyễn Thị Kim Anh Tổ 35
25 Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Văn Oanh Tổ 36 
26 Nguyễn Kim Ý Nguyễn Hữu Truyền Nguyễn Thị Thân Tổ 38