công an

Thông tin chung:

- Công an phường Ngọc Thụy

- Địa chỉ: Tổ 17 - phường Ngọc Thụy - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: ( 04 ) 3.8713060

Ban chỉ huy Công an phường gồm 04 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Đức Văn

Trưởng Công an phường

2

Nguyễn Công Hưng

Phó trưởng Công an phường

3

Nguyễn Anh Quang

Phó trưởng Công an phường

4

Lương Văn Quý

Phó trưởng Công an phường

Với chức năng, nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Trong những năm qua, Công an phường đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý giáo dục tội phạm; tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường và trực tiếp chỉ đạo phong trào toàn dân phòng chống tội phạm; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn phường. Cán bộ, chiến sỹ công an phường làm nòng cốt giúp chính quyền quản lý trật tự đô thị và trật tự xã hội. Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường theo dõi và phụ trách tổ bảo vệ dân phố quản lý đô thị và lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng. Chính vì vậy, Công an phường từ khi thành lập đến nay đều hoàn toàn xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị 5 năm liên tục đạt danh hiệu :" Đơn vị kiểu mẫu về Điều lệnh CAND", 4 năm liên tục đạt danh hiệu: "Đơn vị quyết thắng" cùng nhiều giấy khen, bằng khen của Bộ công an, Công an thành phố.

 

các đơn vị hiệp quản