Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy xây dựng nghị quyết lãnh đạo tháng 6/2021
Ngày đăng 29/05/2021 | 08:27  | Lượt xem: 765

Chiều ngày 28/5/2021, tại Hội trường UBND phường Ngọc Thụy, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 5, xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 6/2021.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy; Dự hội nghị có các đồng chí là ủy viên ban chấp hành Đảng ủy phường; thư ký hội nghị đồng chí Cao Hoài Thanh - Đảng uỷ viên, cán bộ văn phòng đảng ủy.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe triển khai những nội dung:

- Thông báo một số văn bản của Quận ủy triển khai tới Đảng ủy phường trong tháng 5/2021. Thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 6/2021;

- Thông qua Dự thảo quy chế tổ chức cuộc họp, Hội nghị của Đảng ủy, BTV đảng ủy; Quy chế công tác văn thư, và công tác lưu trữ trong khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Thông qua 01 hồ sơ chuyển đảng chính thức của chi bộ Trường Mầm non Bắc Biên.

- Thông qua những ý kiến, kiến nghị của cấp ủy chi bộ gửi tới Đảng ủy trong tháng 5/2021; báo cáo tổng hợp tình hình dư luận xã hội trên địa bàn phường tháng 5/2021.

Tại phần thảo luận các đồng chí đảng ủy viên đã phát biểu ý kiến, làm rõ, bổ sung một số kết quả đạt được trong tháng 5, đồng thời kiến nghị một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết lãnh đạo tháng 6/2021.

Ý kiến của các đồng chí ĐUV tại HN

Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng ủy, kết luận một số vấn đề quan trọng, cần tập trung giải quyết như sau:

1. Bổ sung mục phòng, chống dịch Covid-19 vào Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ các tổ phòng, chống covid-19.

2. Chỉ đạo UBND phường tổng kết, xem xét khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất công, có phương án xử lý các vi phạm, chống lấn chiếm địa bàn phường đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của từng dự án.

4. Chỉ đạo rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội; công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm 2021. Kế toán phường Hướng dẫn thanh toán cho các bộ phận đảm bảo kịp thời, đúng quy định

Kết thúc hội nghị, 100% các đồng chí đảng ủy viên dự hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo tháng 6/2021 và biểu quyết thông qua 01 hồ sơ chuyển đảng chính thức./.

(Nguồn: VPĐU)