Công tác đảng

Đảng bộ phường Ngọc Thụy, những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 05/06/2021 | 12:02  | Lượt xem: 840

Thực hiện thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nghiêm túc, hiệu quả và có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Sau 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ phường xuống tổ dân phố. Điều đó càng khẳng định việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Thụy lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tiếp tục là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện CT05

Hàng năm ĐU phường đều tổ chức học tập CĐ

Trong 5 năm qua, việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW luôn được Đảng ủy phường triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và có nhiều đổi mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm sâu sát, Đảng ủy phường đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo, Hướng dẫn thực hiện; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cụ thể hoá, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các Kế hoạch, hành động của tổ chức mình; xây dựng tiêu chí học tập và làm theo phù hợp với chuyên môn của từng bộ phận, niêm yết tại phòng làm việc, gắn với việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) và nghị quyết của đại hội Đảng bộ phường.

Từ năm 2016 đến nay, phường Ngọc Thụy đã tổ chức 16 lớp quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tới 7265 lượt người tham dự, trong đó Đảng ủy phường tổ chức 11 lớp học tập chuyên đề hàng năm tới 5729 lượt đảng viên, năm 2016, tổ chức ghi hình buổi học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị để in đĩa VCĐ chuyển đến các chi bộ trực thuộc để học tập. Đoàn thanh niên tổ chức 05 buổi học tập cho đoàn viên thanh niên với hơn 1.000 đoàn viên tham gia học tập; tổ chức 05 buổi học tập thực tế tại các địa chỉ đỏ như Bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng Cách mạng Việt Nam, khu di tích K9 – đá chông, Bảo tàng Hải quân, Khu di tích nhà tù Hỏa Lò…Khu di tích 48 hàng ngang, số 5D Hàm Long. Hàng năm đảng ủy phường đều hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân gắn với chủ đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo từng nhóm đối tượng và định hướng cụ thể nội dung tu dưỡng đảm bảo sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt phường, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND phường, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị như công an, y tế, hiệu trưởng các nhà trường... để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát, góp ý.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy phường đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong các chi bộ, từ đó nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức tự giác trong việc phấn đấu học tập, công tác và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng được Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo gắn với giải quyết những vấn đề dư luận xã hội, phản ánh và bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Đảng ủy phường thường xuyên kiện toàn; duy trì định hướng, tổ chức giao ban tổ dư luận xã hội hàng tháng để nắm bắt, tổng hợp, định hướng tình hình dư luận xã hội kịp thời; thông qua đó đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường xem xét, giải quyết và trả lời 8/8 nội dung dư luận phán ánh do Ban tuyên giáo Quận ủy chuyển đến đạt 100%; 5 năm qua, có 298/306 nội dung dư luận phường phản ánh về những vấn đề dân sinh bức xúc đã được giải quyết chiếm tỷ lệ 97,38%. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã tiếp dân 115 buổi với 238 lượt công dân, đã chỉ đạo UBND phường, Ban tiếp dân; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường tiến hành xác minh, giải quyết 227 vụ việc theo đúng thẩm quyền. Tổ chức các hội nghị đối thoại định kỳ hàng năm giữa Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân. Qua các hội nghị đối thoại, đã có 109 nội dung kiến nghị, các nội dung kiến nghị, đề xuất đều được tổng hợp và phân công UBND phường giải quyết theo quy định. Nhờ vậy những vấn đề dư luận xã hội, bức xúc dân sinh đã giảm hẳn.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, triển khai kịp thời, đa dạng với nhiều hình thức phong phú. Chỉ đạo Đài truyền thanh phường xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thời lượng phát sóng 2 lần/tuần đã phát hơn 500 lượt. Mở chuyên mục trên cổng thông tin điện tử phường với trên 50 bài viết. Chỉ đạo Đoàn thanh niên phường tiến hành tuyên truyền trên mạng xã hội facebook qua fanpage của Đoàn phường, chia sẻ các thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh… thu hút hàng trăm thành viên tham gia và hàng nghìn lượt tương tác. Ngoài ra còn chỉ đạo tuyên truyền thông qua các hội nghị toạ đàm, sinh hoạt chuyên đề, qua hệ thống đội ngũ báo cáo viên cơ sở, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội đoàn thể; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng tổ chức lồng ghép tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đoàn viên, hội viên hàng quý.

Công tác kiểm điểm, kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị được Đảng ủy, các chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Việc kiểm điểm thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với chuyên đề hằng năm được cụ thể hóa, sát với chủ đề và nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị đối với các chi bộ và đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát làm việc tại chi bộ; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra giám sát người đứng đầu. Từ năm 2016 đến nay, Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ phường đã tiến hành 16 cuộc giám sát chuyên đề đối với 16 chi bộ và 19 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc đã tiến hành giám sát đối với trên 850 lượt đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, sơ kết, kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá những kết quả đạt được đồng thời trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị; chỉ ra những hạn chế, những vấn đề cần lưu ý bổ sung để tiếp tục lãnh, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Chỉ thị, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn phường đã có  nhiều mô hình, cách làm hay từ các phong trào thi đua được ghi nhận, đánh giá caovà được triển khai thực hiện rộng rãi trong Nhân dân, như: Mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hạn chế sử dụng túi nilon”, “Phòng chống rác thải nhựa”... của Hội Liên hiệp phụ nữ; mô hình "Bộ phận Một cửa thân thiện, gần dân" của UBND phường; biến chân rác thành đảo hoa, vườn hoa của Hội Cựu Chiến Binh, đoàn thanh niên phường; tổng vệ sinh sáng thứ bày hàng tuần của các tổ dân phố; nhà vệ sinh thân thiện tại các trường học...tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa trong xã hội. Cùng với các mô hình hay, sáng tạo, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực: Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tích cực tham gia trong các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện, vì cộng đồng. Đặc biệt trong năm 2020, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cấp bách về phòng chống đại dịch Covid-19, nhiều tập thể, cá nhân đã không quản ngày đêm, khó khăn gian khổ, nêu cao tinh thần xung kích, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn. Những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Hàng năm đều kết hợp với TKTĐ khen thưởng các tập thể cá nhân HTXS NNV

thể nói việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Thụy lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề để Đảng bộ phường Ngọc Thụy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Nguồn:VPĐU phường)