Công tác đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT khóa XII; nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 14/06/2021 | 11:24  | Lượt xem: 538

Ngày 12/6/2021, tại Hội trường UBND phường Ngọc Thụy, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã tổ chức cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ; các đồng chí Bí thư của 38 chi bộ trực thuộc đảng bộ phường tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 do Quận ủy tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Ngày 12/6/2021, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 do Quận ủy tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Tại điểm cầu Hội trường UBND phường Ngọc Thụy, dự theo dõi học tập có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực đảng ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó bí thư đảng ủy, Quyền chủ tịch UBND phường. Tham dự học tập có 48/49 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ và 38 đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ phường.

Trong buổi sáng ngày 12/6/2021 Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hội nghị nghe những phát biểu tham luận về việc học tập và làm theo Bác, nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được của toàn Đảng ta trong 5 năm qua; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua. Bên cạnh đó Tổng bí thư đã chỉ đạo những nội dung cần tiếp tục quan tâm, tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Trong buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Các đại biểu đã được nghe GS. TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Căn cứ kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021; Sau Hội nghị học tập, Đảng ủy phường Ngọc Thụy sẽ tiếp tục  chỉ đạo việc triển khai học tập chuyên đề đến các đảng viên toàn đảng bộ; việc Học tập sẽ gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

(Nguồn:VPĐU)