Công tác đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt phường Ngọc Thụy - lấy ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
Ngày đăng 28/06/2021 | 17:26  | Lượt xem: 460

Chiều ngày 25/6/2021, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt phường và cơ sở lấy ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Quận ủy viên, Chánh thanh tra Nhà nước quận; dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy; các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường; lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể, Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng công an phường; các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ phường.

Thực hiện Hướng dẫn số 05 -HD/QU, ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc "Kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2021-2026", theo Nghị quyết về việc “Thí điểm về việc thực hiện Chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội”; Thông báo của Ban Tổ chức Quận ủy Long Biên thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường từ nguồn nhân sự tại chỗ, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã tổ chức hội nghị BTV, ĐU và cán bộ chủ chốt theo quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự và lấy ý kiến chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch và đồng chí Lê Thị Bích Hoài, Phó chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường thay mặt Đảng ủy báo cáo Đề án nhân sự giới thiệu kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Theo đề án, về cơ cấu thực hiện theo Nghị định Số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ, Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội tại Chương II, Điều 6, khoản 1, điểm a và b “Cơ cấu tổ chức của UBND phường” cụ thể gồm 02 chức danh Chủ tịch phường và Phó chủ tịch phường; về nguồn nhân sự là từ nguồn nhân sự tại chỗ và nhân sự tham gia thực hiện quy trình.

Sau khi nghe báo cáo về tiểu sử tóm tắt, kết quả thực hiện nhiệm vụ của 2 đồng chí nhân sự dự kiến, đại biểu dự hội nghị đều thống nhất giới thiệu chức danh chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường theo danh sách mà Đảng ủy chuẩn bị. Có thể nói, Hội nghị cán bộ chủ chốt phường và cơ sở là một trong các bước quan trọng và cần thiết để Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường có căn cứ tiếp tục họp và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự giới thiệu kiện toàn chức danh chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch và đồng chí Lê Thị Bích Hoài, Phó chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU chủ trì Hội nghị

Hội nghị biểu quyết thống nhất giới thiệu chức danh CT và PCT và bỏ phiếu tín nhiệm

Kết thúc hội nghị, Ban kiểm phiếu công bố số phiếu thu vào bằng số phiếu đã phát ra (49/49) đảm bảo 100% đại biểu dự đều tham gia bỏ phiếu.

(Nguồn: VPĐU)