Công tác đảng

Đảng ủy Phường Ngọc Thụy tổ chức kiểm điểm tập thể Ban chấp hành và cá nhân UVBTV, Đảng ủy viên năm 2021
Ngày đăng 24/11/2021 | 16:43  | Lượt xem: 434

Ngày 23/11/2021, tại phòng họp số 1-UBND phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Ngọc Thụy tổ chức kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên năm 2021.

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; tham dự Hội nghị kiểm điểm có đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, Trưởng BTGQU dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư đảng ủy phường trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2021, trong đó tập trung kiểm sâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm năm 2021; báo cáo đã đánh giá cụ thể:

Đ/c Thẩm Bá Phước - BTDDU phường chủ trì Hội nghị

Ngày từ đầu năm 2021, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề; xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chủ đề của Quận, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; thu ngân sách, thực hiện mô hình cơ quan điện tử, Chính quyền đô thị; bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện nội quy của cơ quan về giờ giấc làm việc; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội và quân sự địa phương. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHPN, hội CTĐ phường nhiệm kỳ 2021-2025; chỉ đạo triển khai tổ chức tốt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác an sinh xã hội, quốc phòng địa phương và các nhiệm vụ khác. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra khuyết điểm, hạn chế của năm 2021, chỉ rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể và từng cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, đề ra các giải phắc khắc phục trong năm 2022.

Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường năm 2021, các đồng chí Đảng ủy viên dự Hội nghị đã tham gia ý kiến đóng góp cho tập thể Ban chấp hành Đảng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021, đồng thời đề xuất một số biện pháp khắc phục trong năm 2022 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành thống nhất đề xuất Quận xếp loại: Tập thể Ban Chấp hành Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường; sự tham gia đóng góp nghiêm túc, thẳng thắn của các đồng chí đảng ủy viên tham dự Hội nghị. Đồng chí đề nghị từng cá nhân tiếp tục kiểm điểm, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời yêu cầu tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường sau hội nghị hoàn thiện báo cáo kiểm điểm.

Tiếp theo các đồng chí Bí thư; Phó Bí thư thường trực; Phó bí thư – Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Ủy viên thường vụ, phó chủ tịch UBND, các đồng chí đảng ủy viên lần lượt trình bày bản tự kiểm điểm của cá nhân và nghe các ý kiến đóng góp.

Kết quả đánh giá tập thể đảng ủy, Ủy viên BTV, BCH đảng b phường năm 2021 có 02 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

(Nguồn:VPĐU)