Công tác đảng

Giao ban khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể Phường tháng 4/2022
Ngày đăng 06/04/2022 | 13:27  | Lượt xem: 119

Sáng ngày 05/4/2022 tại phòng họp số 1 – UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức giao ban khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể tháng 4/2022.

Đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy Phường chủ trì Hội nghị; Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy; Trưởng phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Tấn - Phó bí thư thường trực đảng ủy đã báo cáo tổng hợp các nội dung đã triển khai thực hiện và kết quả trong quý I/2022: Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác đăng ký và triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo”; công tác tổ chức, kiểm tra giám sát và các hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị.

Sau khi nghe báo cáo và 6 ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị, Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao hoạt động của MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2022, đồng chí chỉ đạo:

- Toàn thể cán bộ, đảng viên khối đảng, MTTQ và đoàn thể tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện chủ đề của Thành phố, quận; quan tâm thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định trong công tác GPMB thực hiện các dự án.

- Rà soát chỉ tiêu nhiệm vụ quý I chưa hoàn thành đưa vào quý II tiếp tục thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

- Hội CCB, đoàn thanh niên tập trung xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành; sau đại hội rà soát, bổ sung nhiệm vụ và lựa chọn nhiệm vụ trong tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

(Nguồn: VPĐU)