Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy sơ kết thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020”
Ngày đăng 23/11/2017 | 18:52  | Lượt xem: 419

Sáng ngày 23/11/2017, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020”.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Thị Thân, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT quận ủy; các đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Long Biên; đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Các đồng chí trong Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Ngọc Thụy; các đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 13 phường trên địa bàn quận Long Biên; các đồng chí Bí thư chi bộ, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của 50 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Ngọc Thụy

Các đ/c lãnh đạo Quận ủy, UBKT quận ủy, lãnh đạo phường và các đại biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ phường trình bày báo cáo sơ kết việc thực hiện chuyên đề " Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020" của Đảng ủy phường Ngọc Thụy.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường trình bày báo cáo sơ kết

Báo cáo đã nêu rõ ngay sau khi chuyên đề được triển khai, bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của UBKT quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường đã triển khai kịp thời chuyên đề đến 50/50 chi bộ trực thuộc, cung cấp đầy đủ hồ sơ và hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Đảng ủy phường duy trì chế độ sơ kết quý để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, tiếp tục đôn đốc thực hiện nhiệm vụ quý sau nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra năm 2017. Bên cạnh đó các chi bộ cũng đã chủ động bám sát nội dung chuyên đề để xây dựng kế hoạch của chi bộ mình phù hợp thực tế, với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề. Thông qua việc thực hiện chuyên đề, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ phường Ngọc Thụy đã từng bước có những chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp ủy, người đứng đầu, của mỗi Đảng viên. Kết quả trong năm 2017 đã có 49 chi bộ tổ chức giám sát thường xuyên đối với 1226 Đảng viên; 49 chi bộ giám sát gián tiếp qua báo cáo của Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, chi ủy viên phụ trách thu nộp Đảng phí. 1 chi bộ là chi bộ trường tiểu học Ngọc Thụy đã tiến hành kiểm tra chuyên đề; 32 chi bộ tổ chức giám sát chuyên đề đối với 36 Đảng viên; Qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại hạn chế để khắc phục.

Sau khi nghe báo cáo hội nghị đã có 4 ý kiến tham luận, trao đổi những cách làm hay, những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, những khó khăn trong công tác kiểm tra giám sát và đề ra một số giải pháp để tiếp tục thực hiện chuyên đề trong thời gian tiếp theo.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị

Dự chỉ đạo đồng chí Vũ Thị Thân, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã phát biểu ghi nhận công tác triển khai, lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện chuyên đề của Đảng ủy phường, kết quả thực hiện của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Ngọc Thụy, đối với nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí đề nghị Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường tiếp tục có những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề theo từng năm, quý , tháng để triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất chuyên đề" Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020"  nhằm xây dựng chi bộ, Đảng bộ phường Ngọc Thụy, quận ủy Long Biên ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đ/c Vũ Thị Thân, UVBTV, CN UBKT Quận ủy phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Đảng ủy phường, phát biểu kết luận hội nghi, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, đồng chí chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chuyên đề trong thời gian tiếp theo, các đồng chí trong  Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các chi bộ việc thực hiện, các đồng chí  Bí thư, các cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề, triển khai tới toàn thể Đảng viên của chi bộ để thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU phường kết luận hội nghị

Khen thưởng các tập thể đã có thành tích tốt trong tổ chức thực hiện chuyên đề

Để ghi nhận sự nỗ lực cố gắng trong quá trình triển khai thực hiện chuyên đề, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã quyết định khen thưởng đối với 12 tập thể chi bộ đạt thành tích tốt trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

 ( Nguồn: VPĐU phường)