Công tác đảng

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thường kỳ tháng 12/2017, xây dựng nghị quyết lãnh đạo tháng 01/2018
Ngày đăng 29/12/2017 | 09:58  | Lượt xem: 571

Chiều ngày 25/12/2017, tại Phòng làm việc của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Đảng ủy phường Ngọc Thuỵ tổ chức Hội nghị ban chấp hành thường kỳ tháng 12/2017, xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 01/2018.

Chủ trì Hội nghị: đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy; thư ký hội nghị đồng chí: Cao Hoài Thanh - Đảng uỷ viên, cán bộ văn phòng đảng ủy; dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Hội nghị, thay mặt ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy thông báo, báo cáo một số văn bản của Thành ủy, Quận ủy triển khai tới Đảng ủy phường trong tháng 12/2017; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đảng ủy lãnh đạo tháng 12/2017 trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, an ninh – quốc phòng quân sự địa phương, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và các cấp ủy chi bộ trực thuộc; trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 01/2018. Đồng chí Nguyễn Viết Tấn- Phó bí thư thường trực Đảng ủy trình Đảng ủy 01 hồ sơ chuyển đảng chính thức của chi bộ Trường Tiểu học Gia Thượng, 01 hồ sơ phát triển đảng của Chi bộ cơ quan phường. Đồng chí Cao Hoài Thanh – ĐUV, cán bộ văn phòng Đảng ủy báo cáo Đảng ủy những ý kiến kiến nghị của cấp ủy chi bộ gửi tới Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa – ĐUV, bí thư Đoàn thanh niên, cán bộ tuyên giáo Đảng ủy báo cáo tình hình dư luận xã hội trên địa bàn phường tháng 12/2017.

Tại phần thảo luận, đóng góp đã có 5 đồng chí đảng ủy viên đã phát biểu ý kiến thảo luận, làm rõ, bổ sung một số kết quả đã đạt được trong tháng 12/2017, đồng thời kiến nghị một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết lãnh đạo tháng 01/2018; thảo luận các hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức đề nghị Ban thường vụ Quận ủy xem xét, quyết định.

Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng ủy, chủ tọa Hội nghị kết luận một số vấn đề quan trọng, cần tập trung thực hiện trong tháng 01/2018:

1. Lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động trang trí, tuyên truyền và công tác  đảm bảo ANCT- TTATXH, An sinh xã hội, trật tự đô thị - trật tự xây dựng, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng trước, trong và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2018.

2. Chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể xây dựng các Kế hoạch thực hiện 03 Chương trình công tác Quận uỷ, 8 chương trình công tác của Thành ủy và chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018.

3. Tổ chức tổng kết Công tác xây dựng Đảng, Phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

4. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ Quận uỷ làm việc với Đảng ủy phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

5. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ V-HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018.

 Kết thúc hội nghị, 100% các đồng chí đảng ủy viên dự hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo tháng 01/2018 và 01 hồ sơ chuyển đảng chính thức, 01 hồ sơ phát triển đảng đề nghị ban thường vụ Quận ủy xem xét, quyết định./.