Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII)
Ngày đăng 12/01/2018 | 16:52  | Lượt xem: 943

Ngày 12/01/2018, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho lớp học có đồng chí Phạm Xuân Thâu – Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam. Dự và chỉ đạo, theo dõi lớp học có đồng chí Lưu Đắc Dũng, Quận ủy viên, Phó trưởng ban tuyên giáo quận ủy Long Biên; đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; tham dự học tập có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các ban ngành đoàn thể phường và đông đủ các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên trong toàn phường.

Đ/c Phạm Xuân Thâu – Phó ban TGTW Hội CCBViệt Nam làm báo cáo viên tại hội nghị

 Lớp học được chia thành 02 lớp: Lớp 1 với gần 850 Đảng viên và Tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên từ chi bộ 01 đến chi bộ 23. Lớp 2: Đảng viên và các đồng chí là tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tại UBND Phường (khoảng trên 830 người).

Một số hình ảnh tại hội nghị 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, đồng chí đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập; Ban tổ chức lớp học quản lý tốt việc học tập, có biện pháp đánh giá kết quả học tập.

Đ/c Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy phường khai mạc hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí báo cáo viên quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), gồm: Nghị quyết về "  Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"" ; Nghị quyết về " tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" ; Nghị quyết về " tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới" ; Nghị quyết về " công tác dân số trong tình hình mới" ; đây là những vấn đề rất lớn và quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cũng như xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU, kết luận và triển khai nội dung viết bài thu hoạch

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy triển khai nội dung viết thu hoạch và yêu cầu mỗi Đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi bộ trực thuộc từ vị trí, trách nhiệm, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị tự nghiên cứu, trao đổi thảo luận để hiểu sâu sắc hơn và điều quan trọng hơn là vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong Nghị quyết Trung ương 6 xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xác định quyết tâm biến các chủ trương, đường lối, mục tiêu thành hiện thực trong cuộc sống góp phần sớm đưa Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đi vào cuộc sống.

 

( Nguồn: TGĐU)