Công tác đảng

Đảng ủy Phường Ngọc Thụy quán triệt quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị và triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị
Ngày đăng 21/01/2018 | 09:42  | Lượt xem: 1484

Chiều ngày 19/1/2018, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị quán triệt quy định 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết TW 4 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

Dự hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND Phường; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ, thường thực HĐND, UBND, UBMTTQ; trưởng, phó các đoàn thể chính trị, Ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Hội nghị quán triệt QĐ 102 của Đảng bộ phường NT

Thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy đã quán triệt quy định 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, đồng chí nhấn mạnh Quy định 102 là văn bản rất quan trọng và cần thiết, đã khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định gồm 5 chương, 37 điều thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đồng chí nhấn mạnh những nội dung mới của Quy định số 102-QĐ/TW và đề nghị các đồng chí trong hội nghị, đặc biệt là các đồng chí Bí thư chi bộ cần tập trung nghiên cứu, nắm vững, hiểu rõ các dấu hiệu để nhận diện tính chất vi phạm, mức độ xử lý để triển khai thực hiện tốt tại chi bộ mình...

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU phường quán triệt QĐ 102 của BCT

Sau khi nghe quán triệt quy định số 102-QĐ/TW, hội nghị đã nghe, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường triển khai hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn phường năm 2018; nhằm tạo sự thống nhất, tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân. Qua đó đề cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai kế hoạch tu dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát, góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU, Chủ tịch HĐND phường HD xây dựng KH và thực hiện việc tu dưỡng cá nhân theo tinh thần NQ TW4 khóa XII

Hội nghị đã có 3 ý kiến trao đổi thảo luận về những điểm mới trong quy định số 102, trao đổi về nội dung xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết TW 4 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị sao cho phù hợp với từng chi bộ và với thực tế địa phương.

Đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy đã trả lời và giải đáp những vấn đề vướng mắc mà các đại biểu trao đổi. Kết luận hội nghị, đồng chí đề nghị với cương vị của mình, từng đồng chí lãnh đạo ngoài việc học tập, nghiên cứu kỹ các quy định về xử lý đảng viên vi phạm còn phải nắm vững, hiểu sâu để truyền đạt đến Đảng viên, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những Đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kịp thời có biện pháp xử lý theo đúng quy định, đồng thời cũng là căn cứ để mỗi cán bộ đảng viên tự soi chiếu, chủ động, tự giác chấp hành, góp phần phòng ngừa sai phạm; qua đó tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và toàn Đảng bộ.

 (Nguồn: VPĐU)