Công tác đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngọc Thụy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Ngày đăng 27/02/2018 | 18:00  | Lượt xem: 749

Sáng ngày 27/02/2018, tại phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường về nhiệm vụ công tác năm 2018.

Đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Tấn - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ; trưởng, phó các đoàn thể phường.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; đại diện Công đoàn phường đã báo cáo kết quả công tác năm 2017, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc còn tồn tại; báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đề xuất kiến nghị và đưa ra những phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia phát biểu thảo luận, phân tích những tồn tại hạn chế năm 2017, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đồng thời đề nghị sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND phường cho các hoạt động của Hội Phụ nữ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, việc thành lập các chi hội đoàn thể ngoài quốc doanh, sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các ban ngành đoàn thể.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận và ý kiến đánh giá, phân tích của đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, sự đóng góp tích cực của của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chung của toàn phường năm 2017, đồng chí yêu cầu tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, cụ thể:

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục tăng cường xây dựng các kế hoạch liên tịch để phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ quận giao.

- Bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ, hướng dẫn của tổ chức cấp trên, thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy phường; căn cứ vào thực tế địa phương và tổ chức mình, từng bộ phận, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo từng quý, tháng một cách cụ thể, sát thực; triển khai tới từng chi hội, hội viên để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

- Ban thường vụ, Ban chấp hành các tổ chức Hội xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để theo dõi, hướng dẫn các chi hội tổ dân phố tổ chức thực hiện.

- Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường căn cứ những đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cố gắng nghiên cứu, tạo điều kiện để đáp ứng yêu cầu một cách thiết thực hiệu quả nhất.

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch, sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và của Đảng ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng đoàn viên, hội viên tích cực hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ ngày từ những tháng đầu, quý đầu góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn phường năm 2018.

(Nguồn: VPĐU)