Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy xây dựng nghị quyết lãnh đạo tháng 3/2018
Ngày đăng 28/02/2018 | 17:18  | Lượt xem: 1194

Sáng ngày 28/02/2018, tại phòng họp số 1, UBND phường Ngọc Thụy, Ban chấp hành Đảng bộ phường tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 02, xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 03/2018.

Dự hội nghị có các đồng chí là ủy viên ban chấp hành Đảng ủy phường, đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; thư ký hội nghị đồng chí: Cao Hoài Thanh - Đảng uỷ viên, cán bộ văn phòng đảng ủy.

Tại Hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy thay mặt ban thường vụ Đảng ủy báo cáo một số văn bản của Thành ủy, Quận ủy triển khai tới Đảng ủy phường trong tháng 02; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đảng ủy lãnh đạo tháng 02/2018 trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, an ninh – quốc phòng quân sự địa phương, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và các cấp ủy chi bộ trực thuộc; thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo tháng 3 và 4 dự thảo Nghị quyết chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Viết Tấn- Phó bí thư thường trực Đảng ủy trình Đảng ủy 01 hồ sơ chuyển đảng chính thức của chi bộ tổ 15, 02 hồ sơ phát triển đảng của chi bộ trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy. Đồng chí Cao Hoài Thanh – ĐUV, cán bộ văn phòng Đảng ủy báo cáo Đảng ủy những ý kiến, kiến nghị của cấp ủy chi bộ gửi tới Đảng ủy trong tháng 2; Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa – ĐUV, bí thư Đoàn thanh niên, cán bộ tuyên giáo Đảng ủy báo cáo tình hình dư luận xã hội trên địa bàn phường tháng 02/2018.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU chủ trì hội nghị

Các đ/c đại diện các bộ phận trình bày báo cáo tại hội nghị 

Tại phần thảo luận đã có 7 ý kiến làm rõ, bổ sung một số kết quả đã đạt được trong tháng 02/2018, đồng thời kiến nghị một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết lãnh đạo tháng 03/2018; thảo luận các hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức, hồ sơ phát triển đảng đề nghị Ban thường vụ Quận ủy xem xét, quyết định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng, cần tập trung giải quyết trong tháng 03/2018:

1. Giao Ban thường vụ Đảng ủy phường tổng hợp các ý kiến tại hội nghị, bổ sung hoàn thiện và ban hành Nghị quyết.

2. Căn cứ 2 kế hoạch thực hiện chuyên đề "Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp" và "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị", Đảng ủy - UBND phường bổ sung vào kế hoạch thực hiện NQ chuyên đề năm 2018 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

3. Kiểm soát chặt chẽ công việc theo lịch tuần; Kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB  sức khỏe cộng đồng, vệ sinh môi trường và xây dựng kế hoạch và duy trì hoạt động của CLB.

4. Tập trung thực hiện ứng dụng CNTT đảm bảo hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính; chấp hành nếp sống văn minh đô thị; xây dựng tổ dân phố văn hóa “Xanh - Sạch – Đẹp”.

Kết thúc hội nghị, hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo tháng 3/2018 và 4 dự thảo Nghị quyết chuyên đề; 01 hồ sơ chuyển đảng chính thức, 02 hồ sơ phát triển đảng đề nghị ban thường vụ Quận ủy xem xét, quyết định./.

 (Nguồn: VPĐU)