Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Ngày đăng 10/03/2018 | 21:38  | Lượt xem: 592

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 tới toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

 

Thực hiện Hướng dẫn 34 -HD/BTGTU, ngày 09/02/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong các ngày 6,7,8,10/3/2018, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 tới toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Tham dự học tập có 1201 Đảng viên trong toàn Đảng bộ, được chia thành 4 lớp:

Lớp 1 gồm các chi bộ:

+ Từ chi bộ 1 đến chi bộ 15 học vào sáng ngày 6/3/2018;

+ Lớp 2 gồm các chi bộ: Từ chi bộ 16 đến chi bộ 23 học vào sáng ngày 7/3/2018;

+ Lớp 3 gồm các chi bộ: Từ chi bộ 1 đến chi bộ 29 và chi bộ Cơ quan phường học vào sáng 8/3/2018;

+Lớp 4 gồm các chi bộ: Từ chi bộ 30 đến chi bộ 38; Chi bộ khối cơ quan hành chính, sự nghiệp HTX học vào chiều 10/3/2018.

Việc học tập chuyên đề 2018, Đảng ủy đã vận dụng linh hoạt sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo quận ủy, đồng thời nhằm giúp cho đảng viên trong đảng bộ được học tập bên trong hội trường nên Đảng ủy phường tổ chức học bằng chiếu đĩa của Ban tuyên giáo Quận ủy gửi xuống. 

Sau đợt học tập, Đảng ủy phường trang bị cho mỗi chi bộ 01 bộ đĩa và tài liệu học tập nghiên cứu chuyên đề năm 2018 nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, 03 chương trình công tác của Quận ủy (khóa III), đặc biệt là Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy..., đồng thời giúp các chi bộ có căn cứ, tài liệu để tiếp tục tổ chức học tập thêm tại chi bộ.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy phường và tinh thần học tập nghiêm túc của cán bộ Đảng viên, buổi học tập chuyên đề đã thành công tốt đẹp.

 (Nguồn: TGĐU phường)