Công tác đảng

Những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 28/04/2018 | 18:43  | Lượt xem: 971

Những kết quả nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội mà Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy đã đạt được là tiền đề quan trọng góp phần tạo động lực để Đảng bộ phường tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại và những năm tiếp theo.

Nằm ở phía Tây bắc quận Long Biên, Phường Ngọc Thuỵ có tổng diện tích 888,89 ha; địa giới hành chính được chia thành 38 tổ dân phố với 34.683 nhân khẩu (tính đến hết tháng 3/2018) . Đảng bộ phường có 50 chi bộ trực thuộc, với tổng số đảng viên hết tháng 3 năm 2018 là 1.605 đồng chí.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ phường

Trong hơn hai năm qua, trước bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị trong nước và quốc tế có nhiều diễn biễn phức tạp. Phường Ngọc Thụy đang trong giai đoạn phát triển đô thị, dân số cơ học tăng nhanh; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Trên địa bàn triển khai nhiều dự án lớn liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tác động đến đời sống, tâm tư của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đại hội lần thứ XXI Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; huy động mọi nguồn lực và sức mạnh của hệ thống chính trị, khối Đại đoàn kết toàn dân; xây dựng và phát triển phường Ngọc Thụy theo hướng bền vững”, bám sát 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận uỷ, Đảng bộ phường Ngọc Thụy đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng với những giải pháp đồng bộ tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hàng tháng, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016, 2017; tiếp tục rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra ( UBKT) Đảng ủy, Quy chế hoạt động của Khối dân vận, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử và Đài Truyền thanh phường; điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và xây dựng, ban hành 11 quy trình nội bộ trong hoạt động của Đảng ủy phường. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy phường đã đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ khó, phức tạp trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy đạt được hơn 2 năm qua đã được cụ thể hóa qua từng lĩnh vực hoạt đông, công tác:  

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế Đảng ủy phường đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm nên tập trung triển khai đồng bộ bằng các Nghị quyết, kế hoạch, các giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Chủ động đề xuất Quận và bằng nguồn vốn phường tiếp tục đầu tư nâng cấp, chỉnh trang hầu hết các tuyến đường, ngõ, ngách giao thông trên địa bàn phường tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ. Duy trì vùng chuyển đổi 72,4 ha cây trồng tại bãi giữa Trung Hà – Bắc Biên. Chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện 07 phương án chuyển đổi cơ cấu  cây trồng với tổng diện tích là 102.142m2. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo công tác thu chi ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thu hàng năm đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường 2 năm (2016, 2017) đạt 36.082.408.461đồng, tăng thu trung bình hàng năm đạt 53,9%. Tổng chi ngân sách 2 năm (2016, 2017) 30.511.721.587đồng, Đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo và từng bước ổn định, đi vào nề nếp. Công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng được yêu cầu, hạ tầng đô thị từng bước được hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố và Quận, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp làm tốt việc công khai các dự án, phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, để thu hút đầu tư, triển khai các dự án góp phần tạo cảnh quan đô thị và phát triển hạ tầng đô thị. Đề xuất với quận đầu tư 10 dự án xây dựng, nâng cấp hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đầu tư 05 dự án bằng nguồn vốn của phường. Phối hợp các phòng ban chức năng của Quận tổ chức công khai quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông trên địa bàn phường để nhân dân biết và thực hiện. Tập trung chỉ đạo khắc phục các hạn chế về quản lý đất công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rà soát, đưa vào quản lý 96 thửa đất công. Triển khai thực hiện có hiệu quả "Năm trật tự và văn minh đô thị". Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác, chủ động của người dân; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường giáo dục tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chuyên môn. Thành lập câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường và sức khỏe cộng đồng với trên 300 hội viên, duy trì tốt vệ sinh tại các địa điểm công cộng sáng thứ 7 hàng tuần.

Các hoạt động phát triển văn hoá – Xã hội đã đi vào chiều sâu và tập trung hướng về các tổ dân phố. Đẩy mạnh việc đăng ký thực hiện mô hình nhà văn hóa điểm cấp quận. Công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm và phát triển mạnh. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định và được giữ vững. Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị được gắn với chủ đề Hội nghị đại biểu nhân dân từ phường đến tổ dân phố hàng năm để nhân dân bàn và thực hiện, qua đó ý thức người dân trong chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, giao tiếp ứng xử, chấp hành nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được nâng lên rõ rệt. Duy trì tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng xây dựng Tổ dân phố văn hóa", "Gia đình văn hóa". Hàng năm có 28/38 tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa, 90,2% số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hoá”, vượt chỉ tiêu Đại hội XXI đề ra. Duy trì tốt hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ; triển khai thực hiện mô hình nhà văn hóa điểm cấp quận, đến nay đã có 06 nhà văn hóa được công nhận. Các chế độ chính sách liên quan đến người có công, chế độ hưu trí và an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo đúng các quy định. Hàng năm đã giới thiệu và tạo việc làm cho 650 đến 750 lao động; số hộ cận nghèo 10, giảm hộ hộ nghèo xuống còn 20 hộ (đạt 0,23%) vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được quan tâm chu đáo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được duy trì thường xuyên. Hoạt động hành nghề y dược tư nhân được quản lý chặt chẽ. Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng hàng năm. Công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình có nhiều cố gắng. Các trường học trên địa bàn hàng năm đều đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc; trường trung học cơ sở Ngọc Thụy và trường tiểu học Ngọc Thụy giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ I. Trong nửa nhiệm kỳ có 04 trường Mầm Non được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Công tác khuyến học và xã hội hóa về giáo dục được thực hiện tốt.

Công tác xây dựng bộ máy điều hành của chính quyền được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường rà soát, bổ sung quy chế làm việc, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm của Quận và nhiệm vụ chính trị của phường để xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch của từng tổ chức tới Ban công tác mặt trận và các chi hội.

Trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng ủy phường thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền; chú trọng về nội dung, hình thức, phương phápnâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy phường đã chủ động tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ hằng quý; Tỷ lệ đảng viên tham dự học tập nghị quyết, nghe thông tin thời sự đạt từ 90-95%. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương: Đảng ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung xây dựng nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo. Chỉ đạo kịp thời công tác nhân sự của Đại hội nhiệm kỳ các đoàn thể chính trị - xã hội của phường. Chỉ đạo, định hướng công tác nhân sự, hướng dẫn 50 cấp ủy chi bộ và 38 tổ dân phố tổ chức thành công Đại hội chi bộ và bầu cử tổ trưởng tổ phó dân phố nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp được 29 đảng viên, vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra hàng năm. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều tăng (vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra). Đảng bộ phường 2 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh (đạt chỉ tiêu đại hội đề ra).

Công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ được coi trọng, 100% chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên, Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của các chi bộ có nhiều chuyển biến và nâng cao chất lượng, hồ sơ kiểm tra, giám sát chuyên đề được thiết lập đầy đủ. Hoạt động của Khối dân vận phường có nhiều đổi mới, thường xuyên kiện toàn các thành viên và bổ xung quy chế hoạt động phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường đã chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị từ phường tới các tổ dân phố. Chỉ đạo HĐND phường đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho Thường trực, thành viên UBND và công chức, lao động hợp đồng cơ quan phường;  xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác từng năm. Chỉ đạo việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước xây dựng cơ quan điện tử.  

Những kết quả nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội mà Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy đã đạt được là tiền đề quan trọng góp phần tạo động lực để Đảng bộ phường tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại và những năm tiếp theo./.

(Nguồn: Đảng ủy phường)