Công tác đảng

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thường kỳ tháng 5, xây dựng nghị quyết lãnh đạo tháng 6/2018
Ngày đăng 30/05/2018 | 18:20  | Lượt xem: 739

Sáng ngày 29/5/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy, Đảng ủy phường Ngọc Thuỵ tổ chức Hội nghị ban chấp hành thường kỳ tháng 5, xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 6/2018

Chủ trì Hội nghị: đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy; thư ký hội nghị đồng chí: Cao Hoài Thanh - Đảng uỷ viên, cán bộ văn phòng đảng ủy; dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Hội nghị, Đảng ủy đã nghe: đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy thay mặt ban thường vụ Đảng ủy báo cáo một số văn bản của Thành ủy, Quận ủy triển khai tới Đảng ủy phường trong tháng 5; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đảng ủy lãnh đạo tháng 5, dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2018 trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, an ninh – quốc phòng quân sự địa phương, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và các cấp ủy chi bộ trực thuộc; Nghị quyết lãnh đạo Đại hội Mặt trận tổ quốc phường lần thứ XXII nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Cao Hoài Thanh – ĐUV, cán bộ văn phòng Đảng ủy báo cáo Đảng ủy những ý kiến kiến nghị của cấp ủy chi bộ gửi tới Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa – ĐUV, bí thư Đoàn thanh niên, cán bộ tuyên giáo Đảng ủy báo cáo tình hình dư luận xã hội trên địa bàn phường tháng 5/2018.

Tại phần thảo luận, đóng góp đã có 8 đồng chí đảng ủy viên đã phát biểu ý kiến thảo luận, làm rõ, bổ sung một số kết quả đã đạt được trong tháng 5/2018, đồng thời kiến nghị một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết lãnh đạo tháng 6 và Nghị quyết lãnh đạo Đại hội Mặt trận tổ quốc phường lần thứ XXII;

Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng ủy, chủ tọa Hội nghị kết luận một số vấn đề quan trọng, cần tập trung giải quyết như sau:

1. Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích; công tác phòng chống thiên tai năm 2018.

2. Chỉ đạo tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, kỳ họp thứ VI - HĐND phường khóa III - nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng Luật.

3. Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của từng dự án.

4. Chỉ đạo rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội; công tác xây dựng Đảng và các nội dung kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của ban Thường vụ Quận ủy đối với phường trong năm 2018.    

Kết thúc hội nghị, 100% các đồng chí đảng ủy viên dự hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo tháng 6/2018 và nghị quyết lãnh đạo Đại hội Mặt trận tổ quốc phường lần thứ XXII nhiệm kỳ 2019 - 2024./.