Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII)
Ngày đăng 29/06/2018 | 06:26  | Lượt xem: 945

Chiều ngày 28/6/2018, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của BCT (khóa VIII) "Về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở".

Dự chỉ đạo có đồng chí Đặng Đức Cường, Quận ủy viên, Phó trưởng ban dân vận Quận ủy; đồng chí Thẩm Bá phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; Ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường; Trưởng, phó đoàn thể, Công chức chuyên môn cơ quan phường; Các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường; các đồng chí Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận của 38 Tổ dân phố.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả 20 năm thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn phường Ngọc Thụy do đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy trình bày.

Đ/c Nguyễn viết Tấn, PBTTTĐU trình bày báo cáo tổng kết

Báo cáo đã nêu rõ: Việc thực hiện Chỉ thị số 30 của BCT (khóa VIII) về "Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ phường đến các tổ dân phố quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Các hoạt động đều đã đi vào nền nếp; gắn thực hiện QCDC với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng ủy phường đã kịp thời ban hành các văn bản, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Từ năm 2014 đến nay Đảng ủy đã ban hành 9 quyết định kiện toàn BCĐ, 1 quyết đinh sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của BCĐ. Chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, cụ thể từ năm 2014 đến nay đã tổ chức 142 lượt Hội nghị với 15.135 lượt người tham dự, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh được 338 lượt tin, bài về thực hiện QCDC, 502 lượt thông báo về cấp giấy chứng nhận QSDĐ, về công khai công tác GPMB, 42 lượt tuyên truyền về pháp lệnh 34. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tác động tích cực tới việc xây dựng và củng cố chính quyền, phương hướng lãnh đạo của Đảng; từ đó việc triển khai điều hành của chính quyền đã có những chuyển biến rõ nét. Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cũng luôn phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, các tổ dân phố trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.

Để nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở, Đảng ủy, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở luôn coi công tác kiểm tra giám sát là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC đối với các chi bộ, cơ quan, đơn vị, Nhà trường được tăng cường thực hiện, qua đó năm bắt tình hình để kịp thời đề ra những biện pháp chỉ đạo giải quyết. Ban chỉ đạo luôn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy về việc ban hành các Quyết định, kế hoạch, hướng dẫn...về giám sát thực hiện QCDC, kế hoạch về “Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường”. Tham mưu việc sơ, tổng kết về thực hiện QCDC, tham mưu Đảng ủy khen thưởng, biểu dương 30 lượt chi bộ thực hiện tốt QCDC, đề xuất quận ủy khen thưởng 1 cá nhân, 1 chi bộ.

Việc thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ luôn được quan tâm và thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung công khai về các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các văn bản của địa phương theo thẩm quyền tới nhân dân đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định, như việc công khai công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa phường, việc giám sát, thực hiện quy ước từ các tổ dân phố, việc bầu cử tổ trưởng, tổ phó dân phố; công khai các khoản thu, chi tổ dân phố; việc vận động các loại quỹ ủng hộ. Việc thực hiện QCDC trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đều được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Trong quản lý điều hành tại cơ quan, với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu luôn đề cao dân chủ trong thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; duy trì họp giao ban thường xuyên hàng tháng với các tổ trưởng dân phố, cán bộ công chức; thực hiện nghiêm việc dánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng. Chỉ đạo công khai các dự thảo về kế hoạch thu – chi, quyết toán ngân sách, các nguồn quỹ thu từ các khoản đóng góp của nhân dân. Thực hiện tốt QCDC trong các loại hình mới.

Qua 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy, BCĐ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và đề ra kế hoạch việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường sát hợp với tình hình thực tế, phát huy dân chủ trong nhân dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ đã góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng Đảng hàng năm. Đặc biệt là các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến địa bàn dân cư đã tích cực vào cuộc giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở đã góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền ngày càng được củng cố

Phần thảo luận đã có 4 ý kiến bổ sung làm rõ thêm một số kết quả trong thực hiện QCDC từ các chi bộ, tổ dân phố và đề xuất giải pháp để việc thực hiện QCDC trong thời gian tới ngày càng có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước nói chung đối với Đảng bộ, Chính quyền phường nói riêng.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường đã ghi nhận kết quả thực hiện Chỉ thị 30 – CT/TW của Đảng bộ, chính quyền Phường Ngọc Thụy; đồng chí cũng đề nghị:

   - Tiếp tục rà soát và duy trì hiệu quả việc thực hiện quy ước trong cộng đồng dân cư; khẳng định khi nào người dân ủng hộ Đảng, chính quyền, thực sự tin tưởng vào Đảng, chính quyền thì nơi đó đang thực hiện tốt Quy chế dân chủ.

   - Quan tâm, xử lý triệt để các “điểm nóng” đặc biệt những nơi nhân dân còn chưa đồng thuận với chính quyền để tránh phát sinh tụ điểm, tránh trường hợp không kiểm soát được tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU phường phát biểu chỉ đạo

Kết thúc hội nghị để kịp thời động viên các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 30 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) , Đảng ủy phường đã quyết định biểu dương, khen thưởng đối với 17 tập thể chi bộ.

Khen thưởng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện CT 30

(Nguồn: BCĐ thực hiện QCDC phường)