Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 11/07/2018 | 20:30  | Lượt xem: 1503

Chiều ngày 11/7/2018, tại phòng họp số 1- UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân; Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy;  các đồng chí trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; Trưởng, phó các ngành đoàn thể phường;  Bí thư chi bộ và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra giám sát của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng công tác kiểm tra giám sát 

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát  6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường trình bày.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU trình bày báo cáo

Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2018 đã được Đảng ủy và các Chi bộ quan tâm. Ngay từ đầu năm,  Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng chương trình, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề theo từng tháng, kịp thời triển khai tới các chi bộ, đồng thời hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ mình.

Theo đó Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã tổ chức kiểm tra đối với 5 chi bộ (tăng 2 chi bộ so với kế hoạch); tổ chức giám sát chuyên đề 2/2 cuộc đối với 6/4 chi bộ và 6/4 Đảng viên (tăng 2 chi bộ và 2 Đảng viên so với kế hoạch). UBKT Đảng ủy tiến hành 01 cuộc kiểm tra đối với 7 chi bộ về việc thu nộp Đảng phí năm 2017; giám sát chuyên đề 01 cuộc đối với 4/3 chi bộ về thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Sau kiểm tra, giám sát đều ban hành kết luận và ra thông báo chỉ ra những ưu điểm để phát huy và những tồn tại hạn chế, định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Kết quả kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc: 50/50 chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và Đảng viên năm 2018; trong đó 36 chi bộ đã giám sát thường xuyên đối với 224 Đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ Đảng viên, quy chế dân chủ, học tập và viết bài thu hoạch sau khi học NQ TW4, chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và việc thu nộp Đảng phí. 18 chi bộ giám sát chuyên đề 24 Đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Hội nghị đã có 8 ý kiến làm rõ thêm kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm nhất là tại các chi bộ; đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát 6 tháng cuối năm 2018 về việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc cải tiến phương pháp, nội dung giám sát cho phù hợp với thực tế.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy phường Ngọc Thụy và của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường; đồng chí cũng nhấn mạnh những nội dung trọng tâm của 6 tháng cuối năm: cần bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy phường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhất là của các chi bộ trực thuộc; Đảng ủy, Ban thường vụ, UBKT đảng ủy rà soát kế hoạch đã xây dựng, tiếp tục đẩy mạnh  việc thực hiện đảm bảo hoàn thành trước 31/10/2018.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 6 tháng cuối năm 2018 đã kết thúc sau hơn 2h làm việc.

(Nguồn: UBKT ĐU)