Công tác đảng

Hội nghị tọa đàm “ Vai trò của tổ dân vận ở tổ dân phố trong công tác hòa giải ở cơ sở”
Ngày đăng 13/07/2018 | 17:28  | Lượt xem: 1509

Sáng ngày 13/7/2018, tại Hội trường trụ sở UBND phường Ngọc Thụy; Khối dân vận phối hợp với UBND phường tổ chức hội nghị tọa đàm “ Vai trò của tổ dân vận ở tổ dân phố trong công tác hòa giải ở cơ sở”

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng khối dân vận; đồng chí Lê Đăng lễ, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường; Các đồng chí trong Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ; Trưởng, phó các đoàn thể phường; Khối dân vận Đảng ủy; các đồng chí Tổ trưởng tổ dân vận và tổ trưởng tổ hòa giải của 38 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Toàn cảnh hội nghị tọa đàm

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Đăng Lễ, đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường trình bày  báo cáo đề dẫn tọa đàm “ Vai trò của tổ dân vận ở tổ dân phố trong công tác hòa giải ở cơ sở” và đưa ra một số gợi ý thảo luận để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đ/c Lê Đăng Lễ, ĐUV, PCT UBND phường trình bày báo cáo đề dẫn

Báo cáo đề dẫn đã đánh giá cụ thể  về thực trạng hoạt động của tổ dân vận ở tổ dân phố trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường thời gian qua; Những thuận lợi khó khăn, cơ cấu tổ chức, chế độ sinh hoạt. Trên địa bàn phường có 38 tổ dân vận ở 38 tổ dân phố với tổng số thành viên là 392 đồng chí; mỗi tổ dân vận đều có cảnh sát khu vực và Tổ trưởng tổ hòa giải tham gia; các tổ dân vận đều đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Có 38 tổ hòa giải với 249 thành viên; thành phần của tổ hòa giải có Tổ trưởng dân phố; các tổ hòa giải duy trì chế độ họp mỗi tháng một lần, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Tổ dân vận đã phối hợp với cấp ủy chi bộ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể; đặc biệt là phân công thành viên tham gia Tổ hòa giải, phối hợp với tổ hòa giải ở tổ dân phố làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nên đã đem lại hiệu quả rõ rệt, nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng và các công tác khác. Hoạt động của các tổ dân vận ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện hơn; phương pháp và cách thức tuyên truyền cụ thể, trực tiếp hơn, thành viên Tổ dân vận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác hòa giải ở cơ sở được UBND phường đặc biệt quan tâm, ngay từ đầu năm UBND phường đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hòa giải, chỉ đạo kiện toàn các tổ hòa giải, 38/38 tổ hòa giải đăng ký tổ hòa giải "5 tốt". Trong công tác hòa giải, tổ dân vận đóng một vai trò quan trọng, nhất là việc phát hiện và hòa giải ngay từ tổ dân phố những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh đơn thư tố cáo. 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa tổ dân vận và tổ hòa giải, sự nhiệt tình trách nhiệm của thành viên tổ hòa giải đã hòa giải thành 1/1/ vụ việc đạt tỷ lệ 100%, tình hình nội bộ nhân dân ổn định.

Báo cáo cũng đánh giá về chất lượng hoạt động, sinh hoạt và sự tham gia của các thành viên tổ dân vận, vai trò của tổ dân vận trong công tác hòa giải ở địa phương; những hạn chế và nguyên nhân. Bên cạnh đó báo cáo đề dẫn cũng đưa ra những giải pháp nâng cao vai trò của tổ dân vận trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường trong thời gian tới với các nội dung: Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên  và nhân dân trong công tác hòa giải ở cơ sở; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn của MTTQ, các đoàn thể đối với hoạt động của Tổ dân vận trong công atsc hòa giải; Luôn rà soát kiện toàn Tổ dân vận và xác định rõ trách nhiệm của tổ dân vận trong công tác hòa giải.

Sau khi nghe báo cáo và gợi ý, Hội nghị đã tiến hành thảo luận tọa đàm với 7 ý kiến, trao đổi xung quanh các nội dung về thực trạng của Tổ dân vận, vai trò của tổ dân vận và tổ hòa giải, công tác phối hợp, tuyên truyền vận động trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường và trong các hoạt động khác ở các tổ dân phố, các ý kiến cũng đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ dân vân, tổ hòa giải, chất lượng tổ dân vận ở tổ dân phố trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường.

Các Ý kiến tham luận tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Viết Tấn phát biểu kết luận hội nghị

Thay mặt chủ tọa hội nghị, đồng chí Lê Đăng Lễ, đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, các giải pháp mà các đại biểu tham luận tại hội nghị và trả lời, trao đổi trực tiếp một số vấn đề về sự phối hợp giữa tổ dân vận và tổ hòa giải, giải pháp thực hiện trong thời gia tới nhằm nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng khối dân vận Đảng ủy phường nhấn mạnh những nội dung trọng tâm về các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác dân vận, công tác hòa giải ở cơ sở 6 tháng cuối năm 2018 và các năm tiếp theo. Các  tổ dân vận,tổ hòa giải cần chủ động trong công tác phối hợp để nắm bắt tình hình thực tế một cách nhanh chóng nhất trên địa bàn mình quản lý, đề xuất những biện pháp giải quyết để công tác tuyên truyền, vận động đem lại hiệu quả thiết thực hơn.

( Nguồn: Khối DV-UBND phường)