Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018
Ngày đăng 23/07/2018 | 16:11  | Lượt xem: 914

Sáng ngày 23/7/2018, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị đồng chí Vũ Thị Thân, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT quận ủy. Dự hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường; Các đồng chí trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; các đồng chí trong cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Đ/c Vũ Thị Thân, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy trực tiếp làm BCV tại hội nghị

Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát là nhu cầu không thể thiếu đối với hoạt động của Đảng; là những chức năng, phương thức và là nội dung lãnh đạo quan trọng của Đảng. Trong nhiều năm qua, Đảng ủy phường Ngọc Thụy luôn chủ động nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, Đảng viên để kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ phường.

Việc tổ chức lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Đồng thời giúp các đồng chí trong cấp ủy nắm vững nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác KTGS tại Đảng bộ phường NT

Trong thời gian hơn 2 giờ làm việc, các đại biểu được nghe đồng chí báo cáo viên triển khai, quán triệt các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy, của Cấp ủy chi bộ; về hồ sơ, thủ tục tiến hành kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Để lớp tập huấn đạt kết quả tốt, đồng chí báo cáo viên đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận những nội dung, vấn đề chưa rõ liên quan đến việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thuộc thẩm quyền của các cấp ủy chi bộ, tổ chức Đảng và UBKT đồng chí giải đáp nhằm xử lý có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó đồng chí báo cáo viên chú trọng hơn về thực tiễn, tập trung hướng dẫn quy trình thực hiện cụ thể, sát với thực tế; truyền đạt những điểm mới của Quy định 102 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm và hướng dẫn thực hiện Quy định; về giám sát trong Đảng; trao đổi chuyên đề về Kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, đồng thời giúp cho các đồng chí trong cấp ủy nắm vững nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ đảng. Qua đó thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 (Nguồn: VPĐU phường)