Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày đăng 04/08/2018 | 16:29  | Lượt xem: 780

Ngày 4/8/2018, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho lớp học có đồng chí Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, Báo cáo viên cao cấp Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Dự, chỉ đạo và theo dõi lớp học có đồng chí  Lê Phương Chi, Chuyên viên Ban tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; tham dự học tập có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường và đông đủ các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên trong toàn phường.

Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, BCV cao cấp TW Hội CCB Việt Nam trực tiếp làm báo cáo viên cho lớp học

Lớp học được chia thành 02 lớp: Lớp 1 (buổi sáng) gồm Đảng viên và Tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên từ chi bộ 24 đến chi bộ 38; Đảng viên, cán bộ, công chức, Người lao động cơ quan phường; Công an, Hợp tác xã thương mại các đơn vị và Nhà trường trên địa bàn phường (khoảng trên 830 Đảng viên). Lớp 2(buổi chiều) với gần 850 Đảng viên và Tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên từ chi bộ 01 đến chi bộ 23.

Toàn cảnh lớp học buổi sáng

Lớp học buổi chiều

Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên phổ biến những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII trong đó có nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 02 trọng tâm và 05 đột phá; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ 07 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với 11 nội dung cải cách và 05 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đây là những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU, triển khai nội dung viết thu hoạch

Kết thúc lớp học, đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy triển khai nội dung viết thu hoạch và nhấn mạnh, để Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào thực tiễn, yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải có tư duy, hành động cụ thể tiếp tục nghiên cứu để nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo những vấn đề mới trong các nghị quyết; các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi bộ trực thuộc từ vị trí, trách nhiệm, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị tự nghiên cứu, trao đổi thảo luận, vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong Nghị quyết Trung ương 7 để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xác định quyết tâm biến các chủ trương, đường lối, mục tiêu thành hiện thực trong cuộc sống góp phần sớm đưa Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đi vào cuộc sống.

( Nguồn: TGĐU)