Công tác đảng

Những kết quả từ phong trào “dân vận khéo” năm 2018
Ngày đăng 08/11/2018 | 10:18  | Lượt xem: 829

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm do Ban thường vụ Quận Ủy giao và nhiệm vụ chính trị của phường, Đảng ủy phường đã xác định công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để xây dựng và phát triển phường Ngọc Thụy là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Năm 2018 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Thụy và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; năm tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm do Ban thường vụ Quận Ủy giao và nhiệm vụ chính trị của phường, Đảng ủy phường đã xác định công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để xây dựng và phát triển phường Ngọc Thụy là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018, Đảng ủy phường đã ban hành 10 Nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Chỉ đạo khối vận phường xây dựng triển khai kế hoạch thi đua thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2018 trong hệ thống chính trị và các chi bộ trực thuộc, qua đó đã có 20 tập thể và 28 cá nhân đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp phường năm 2018. Qua một năm thực hiện đã đạt được một số kết quả nổi bật như:

38/38 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức cho 7775/8233 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 95,06%; 38/38 tổ dân phố đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 100%, đến nay toàn phường có 9 tổ dân phố thực hiện mô hình nhà văn hóa điểm cấp quận, các tổ đều duy trì hoạt động và đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như tổ dân phố số 18, tổ dân phố số 25 đã tự tổ chức 02 đêm văn nghệ tại tổ dân phố với 90 lượt nam nữ diễn viên tham gia và thu hút đông đảo nhân dân tới dự. Tham gia liên hoan văn nghệ câu lạc bộ nhà văn hóa do quận tổ chức với 45 người. Duy trì hoạt động thể thao tại tổ dân phố hàng ngày. Tổ chức 3 đợt giao hữu thể Thao với trên 90 lượt người. Duy trì tốt hoạt động của Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời, Câu lạc bộ văn nghệ, Câu lạc bộ thể thao, Câu lạc bộ thơ.

Trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các tổ dân phố luôn phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu phường giao cho: vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ biển đảo, ủng hộ đồng bào phía Bắc bị thiên tai, quỹ Chữ thập đỏ, quỹ "Người cao tuổi", quỹ "Vì người nghèo". Trong năm 2018 đã vận động nhân dân ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 229.010.000/120.000.000đ, đạt 190 %; Vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 156.040.000 đồng (trong đó có 21 tổ dân phố vượt chỉ tiêu phường giao).

Vận động nhân dân hiến máu nhân đạo năm 2018 đạt 468/300 đơn vị máu, đạt 156% chỉ tiêu hội chữ thập đỏ quận giao, 11 tổ dân vận tổ dân phố đã vận động nhân dân tham gia hiến máu đạt từ 107% trở lên so với chỉ tiêu phường giao.

Công tác dân vận khéo trong việc thực hiện “quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường” gắn với thực hiện Chủ đề “ Vì một Long Biên Sanh – Sạch – Đẹp“ với chủ trương “Chọn từng việc, từng khâu tập trung thực hiện với quan điểm chỉ đạo làm đến đâu chắc đến đó; xử lý, giải quyết mọi công việc có tình, có lý; lấy giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức của mỗi người dân làm gốc...”. Khởi điểm là việc chủ động ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác quản lý Trật tự đô thị gắn với chủ đề “Vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp” trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2018; Thành lập Ban chỉ đạo, tập trung phổ biến, tuyên truyền các quy định trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị giao ban công tác Đảng, chính quyền, sinh hoạt chi bộ, các hoạt động của đoàn thể, các cuộc họp của tổ dân phố và Đài truyền thanh phường. Tuyên truyền, vận động, ký cam kết với 188 hộ gia đình kinh doanh tại các trục đường về chấp hành trật tự đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường. 214/214 công trình xây dựng của các hộ dân tại 28 tổ dân đều có phép và niêm yết giấy phép tại công trình. Tổ dân phố 22 đã phối với tổ dân vận tuyên truyền vận động nhân dân trong tổ dân phố ủng hộ trên 158.000.000 đồng để cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố, tạo nơi sinh hoạt văn hóa cho nhân dân. Duy trì hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường và sức khỏe cộng đồng phường với tổng số trên 200 thành viên, thành lập 38 tổ tình nguyện vì môi trường tại 38 tổ dân phố thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường nơi công cộng hàng tuần, biến các điểm chân rác, nơi công cộng, dải phân cách trên đê thành 08 bồn hoa. Cải tạo, trồng mới trên 200 cây hoa các loại và cây cảnh ở trong khuôn viên tượng đài Lý Thường Kiệt. Duy trì cắt tỉa 650 cây hoa giấy, nhặt rác trên tuyến đường Đê Ngọc Thụy, tổng dọn vệ sinh khu vực di tích đình thờ Thái úy Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt, khu vực vườn hoa Bắc Long Biên, đường Lý Sơn...

Công tác Giải phóng mặt bằng được Đảng ủy phường chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết 08 - NQ/TU, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện công tác quản lý đất đai nói chung và công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án nói riêng. Chỉ đạo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhất là các thành viên khối dân vận phường trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân để kịp thời định hướng đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng; Thành lập tổ công tác tuyên truyền, vận động tới từng hộ gia đình, nhất là đối với các hộ chưa đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó công tác giải phóng mặt bằng đối với Dự án trường tiểu học Ngọc Thụy 2, dự án tái định cư A4/NO1, A4/NO4, đường 40m Ngọc Thụy – Bồ Đề được triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo dân chủ.

Để thi đua thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” trong thời gian tới, Đảng ủy phường xác định và chỉ đạo từ phường đến tổ dân phố cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Quận giao hàng năm, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm của Đảng ủy, chi bộ và hệ thống chính trị trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền và hệ thống chính trị để phát động phong trào “Dân vận khéo” với những nhiệm vụ khó, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

Hai là: Tổ chức giao ban đánh giá kểt quả hoạt động “Mô hình dân vận khéo”
lồng ghép với giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện ngay từ tổ dân phố nhằm huy động được nhiều lực lượng từ phường đến tổ dân phố tham gia vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện.

Ba là: Với những nhiệm vụ cụ thể phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia bàn bạc, trao đổi, giải quyết, thực hiện và giám sát việc thực hiện của chính quyền phường. Lấy vai trò tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên đi đầu, làm nòng cốt đế lôi kéo quần chúng nhân dân cùng thực hiện.

Bốn là: Xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, Đảng bộ và
từng chi bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ phường đến tổ dân phố; gắn thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để khẳng định quyết tâm chung, tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường./.