Công tác đảng

Đảng ủy phường triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2018
Ngày đăng 27/11/2018 | 20:31  | Lượt xem: 805

Sáng 27/11/2018, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy; tham dự Hội nghị có các đồng chí là  ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng, phó các đoàn thể chính tri - xã hội và Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị triển khai KH kiểm điểm, xếp loại tổ chức Đảng và ĐV năm 2018 của Đảng bộ phường 

Thay mặt thường trực Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 đến các Chi bộ trực thuộc, các ngành đoàn thể; theo đó hướng dẫn cụ thể trình tự các bước thực hiện và tiêu chí việc đánh giá tập thể và từng cá nhân Đảng viên đối với từng chức vụ, vị trí công tác; phân tích hướng dẫn những điểm, mới trong kế hoạch so với năm 2017.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU triển khai KH

Có 2 ý kiến trao đổi về những điểm mới trong các biểu mẫu đánh giá đối với chức danh cá nhân một số đảng viên và các bước tiến hành tại một số chi bộ đông đảng viên đã được đồng chí Phó bí thư thường trực đảng ủy trả lời, hướng dẫn cụ thể tại hội nghị.

Ý kiến trao đổi tại hội nghị

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh:

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 nhằm mục đích: giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cũng như từng cá nhân tự đánh giá, xác định ưu điểm để phát huy, chỉ ra tồn tại hạn chế để có giải pháp khắc phục. Kết quả đánh giá là căn cứ thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó đồng chí yêu cầu Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng, phó các đoàn thể, cấp ủy các chi bộ trực thuộc  xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ, triển khai thực hiện theo hướng dẫn, tổ chức kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân theo đúng quy định.

Trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân phải trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm; đồng thời, phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tự đánh giá và đặc biệt là trách nhiệm của chủ thể tham gia đánh giá cấp trên, cùng cấp và cấp dưới một cách trung thực, khách quan, có trách nhiệm.  

Yêu cầu Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phường tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 xong trước ngày 15/12/2018./.

(Nguồn: VPĐU)