Công tác đảng

Đảng ủy họp phiên thường kỳ tháng 11/2018
Ngày đăng 28/11/2018 | 22:25  | Lượt xem: 464

Chiều ngày 28/11/2018, tại phòng họp số 1, trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ, Đảng ủy họp phiên thường kỳ tháng 11/2018 để xây dựng nghị quyết lãnh đạo tháng 12/2018.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe dự thảo Nghị quyết lãnh đạo tháng 12/2018, báo cáo tổng hợp kiến nghị của các chi bộ và báo cáo tình hình dư luận xã hội trong tháng 11/2018, báo cáo tóm tắt hồ sơ đề nghị chuyển đảng viên chính thức của 02 đảng viên dự bị và 05 ý kiến thảo luận. Đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị kết luận từng nội dung và tiếp thu ý kiến đóng góp vào các bản dự thảo nghị quyết và nhấn mạnh một số nội dung sau:

Một là: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2018); 72 năm ngày toàn quốc Kháng Chiến; 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018), Lễ Noel và Tết dương lịch năm 2019. 

Hai là: Lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Chính trị - xã hội phối hợp với các tổ dân phố tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII và tổ chức thành công kỳ họp thứ VII - HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng kết công tác năm 2018, xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2019.

Ba là: Chỉ đạo động viên thanh niên đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại quận đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo ANCT- TTATXH, phòng chống cháy nổ.

Bốn là: Tập trung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2018.

Để nghị quyết lãnh đạo tháng 12/2018 được thực hiện có hiệu quả, Đảng ủy phường tổ chức quán triệt Nghị quyết này tới Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường, các chi bộ trực thuộc. Giao cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường căn cứ Nghị quyết của Đảng uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện; tăng cường công tác phối hợp thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tháng 12/2018. Các chi bộ trực thuộc quán triệt Nghị quyết của Đảng uỷ tới đảng viên trong chi bộ, xây dựng Nghị quyết lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tiễn của tổ dân phố, cơ quan, đơn vị./.

Người viết: Đ/c Nguyễn Viết Tấn