Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và quy chế dân chủ của Đảng năm 2018
Ngày đăng 21/12/2018 | 18:02  | Lượt xem: 523

Sáng ngày 21/12/2018, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và quy chế dân chủ của Đảng năm 2018.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Dắc Dũng, Quận ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra  quận ủy; đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ phường; dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, UBKT Đảng ủy; Trưởng, phó các đoàn thể , công chức chuyên cơ quan phường; Bí thư chi bộ và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Các đ/c lãnh đạo và các đại biểu tại hội nghị TK

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám; kết quả thực

Đ/c Nguyễn Thị Châm, ĐUV, PCN UBKT ĐU trình bày báo cáo tại hội nghị

Về công tác kiểm tra, giám sát: ngay từ đầu năm 2018, UBKT Đảng ủy đã tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề và triển khai tới các chi bộ kịp thời, đồng thời hướng dẫn các chi bộ xây dựng và thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường có nhiều nội dung vượt kế hoạch năm 2018 đề ra. Việc lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát chuyên đề được đầy đủ, kịp thời. Các chi bộ đã bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 để tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra; công tác tổ chức giám sát chuyên đề đối với đảng viên được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Trong năm Đảng ủy, BTV Đảng ủy phường đã tổ chức 4 cuộc kiểm tra đối với 8/5 chi bộ, 2/1 đảng viên (tăng 3 chi bộ và 1 đảng viên so với kế hoạch); giám sát chuyên đề 4/4 cuộc đối với 10/6 chi bộ và 8/5 Đảng viên (tăng 4 chi bộ, 3 Đảng viên so với kế hoạch). UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 3/3 cuộc đối với 13/9 chi bộ; giám sát 3/3 cuộc đối với 11/9 chi bộ và 7/6 Đảng viên (tăng 2 chi bộ và 1 đảng viên so với kế hoạch). 50/50 chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ theo đúng hướng dẫn; 34 chi bộ đã giám sát thường xuyên đối với 291 Đảng viên; 40 chi bộ giám sát chuyên đề đối với 73 Đảng viên. Năm 2018 đã tổ chức tập huấn  nghiệp vụ cho 175 đồng chí trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và chi ủy các chi bộ trực thuộc.

Công tác dân vận thực hiện theo hướng gần dân, sát dân và có trách nhiệm với dân nên đã đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục; về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thi, giải phóng mặt bằng; công tác an ninh quốc phòng. Khối dân vận luôn phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể nên đã nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm của cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, nhất là thực hiện 6 quy chế dân chủ trong loại hình mới; công tác tuyên truyền, quán triệt được thực hiện giúp cho nhận thức của người dân và các tổ chức được nâng lên; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại nên không có đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người xảy ra trên địa bàn.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được đề ra với các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả ngày một cao và đảm bảo chất lượng.

Phần thảo luận tại hội nghị có 4 ý kiến trao đổi làm rõ thêm về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận, thực quy hiện chế dân chủ, bên cạnh đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới hình thức trong công tác dân vận, gần dân sát dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy ước của cộng đồng nhằm xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lưu Đắc Dũng, QUV, Phó chủ nhiệm UBKT quận ủy và đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận kết quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2018 của Đảng ủy phường Ngọc Thụy, các đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và yêu cầu Đảng ủy, BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường về công tác dân vận, quy chế dân chủ trong công tác trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, thu thuế; về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, Đảng viên; làm tốt công tác dân vận, tiếp tục duy trì thực hiện chủ đề "Xanh - Sạch - Đẹp" trên địa bàn phường, quận.

Đ/c Lưu Đắc Dũng, QUV, PCN UBKT quận ủy và đ/c Thẩm Bá Phước BTĐU phường phát biểu chỉ đạo

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu

Kết thúc hội nghị để ghi nhận những kết quả của các tập thể, cá nhân đã đạt được, Đảng ủy phường đã quyết định khen thưởng đối với 18 chi bộ đã có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và quy chế dân chủ của Đảng năm 2018.

( Nguồn: VP ĐU)