Công tác đảng

Đảng ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2018
Ngày đăng 27/12/2018 | 18:14  | Lượt xem: 242

Chiều ngày 26/12/2018, tại phòng họp số 1, trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ, Đảng ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2018 để xây dựng nghị quyết lãnh đạo tháng 1/2019.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe dự thảo Nghị quyết lãnh đạo tháng 01/2019; Kế hoạch công tác của BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, kế hoạch Kiểm tra giám sát năm 2019; báo cáo tổng hợp kiến nghị của các chi bộ và báo cáo tình hình dư luận xã hội trong tháng 12/2018, báo cáo tóm tắt hồ sơ đề nghị chuyển đảng viên chính thức của 02 đảng viên dự bị; báo cáo kết quả phân loại chi bộ năm 2018; Báo cáo dự kiến nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và các ý kiến thảo luận.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị kết luận từng nội dung và tiếp thu ý kiến đóng góp vào các bản dự thảo nghị quyết và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm tháng 1/2019, cụ thể:

Một là: Lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động trang trí tuyên truyền và đảm bảo ANCT, TTATXH, An sinh xã hội, trật tự đô thị - trật tự xây dựng; phòng, chống cháy nổ, vệ sinh ATTP, phòng chống hành giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán 2019.

Hai là: Lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Chính trị - xã hội, các Ban chỉ đạo, tổ công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy, 8 chương trình công tác của Thành ủy và chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm 2019.

Ba là: Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2019; tổng kết công atsc xây dựng Đảng và phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Bốn là: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận tổ quốc phường, nhiệm kỳ 2019-2024

Năm là: Chỉ đạo tổ chức triển khai tốt Nghị quyết kỳ họp thứ VII-HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019.

Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo tháng 01/2019 và các dự thảo kế hoạch công tác năm 2019; báo cáo kết quả phân loại chi bộ năm 2018; Báo cáo dự kiến nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và 02 hồ sơ chuyển đảng chính thức đề nghị ban thường vụ Quận ủy xem xét, quyết định./.

(Nguồn: VPĐU)