Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức học tập chuyên đề năm 2019
Ngày đăng 16/02/2019 | 17:05  | Lượt xem: 353

Thực hiện hướng dẫn của Ban thường vụ Quận ủy Long Biên ngày 16/01/2019, ngày 16/02/2019, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho lớp học có đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên cao cấp Trung ương. Dự, chỉ đạo và theo dõi lớp học có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; tham dự học tập có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các tổ chức đoàn thể và đông đủ các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phường. Để giúp cho việc học tập đạt hiệu quả Đảng ủy phường đã chia thành 2 lớp học:

Đ/c Phạm Xuân Thâu, BCV cao cấp Trung ương trực tiếp làm BCV cho lớp học

Toàn cảnh lớp 1

Toàn cảnh Lớp 2

Lớp 1 (buổi sáng) gồm Đảng viên và Tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên từ chi bộ 26 đến chi bộ 38; chi bộ cơ quan phường; Công an, Hợp tác xã thương mại, các Nhà trường trên địa bàn phường. Lớp 2(buổi chiều) là đảng viên, các đồng chí Tổ trưởng không phải là đảng viên, từ chi bộ 01 đến chi bộ 25.

Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã giới thiệu chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" .

Đồng chí cũng nêu bật mục đích của học tập chuyên đề là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Kết thúc lớp học, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy đã nhấn mạnh về xây dựng hoạch tu dưỡng cá nhân năm 2019 theo hướng dẫn số 17-HD/QU ngày 24 tháng 01 năm 2019 của ban Thường vụ Quận ủy Long Biên và yêu cầu sau học tập, các đồng chí đảng viên cần chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTT Đảng ủy phát biểu bế mạc hội nghị học tập

Với sự chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy phường và tinh thần học tập nghiêm túc của cán bộ Đảng viên, buổi học tập chuyên đề đã thành công tốt đẹp.

(Nguồn: TGĐU)