Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy giám sát chuyên đề đối với chi bộ 19, 32
Ngày đăng 25/02/2019 | 08:56  | Lượt xem: 347

Trong ngày 22/02/2019, tại chi bộ tổ dân phố số 19; 32, Đảng ủy phường tiến hành giám sát chuyên đề đối với chi bộ tổ dân phố số 19, 32 về lãnh đạo hoạt động của tổ dân phố, Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể chính trị xã hội ở tổ dân phố năm 2019.

Đoàn giám sát của Đảng ủy do đồng chí Nguyễn Viết Tấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy làm trưởng đoàn. Tại các buổi giám sát, đồng chí Bí thư chi bộ báo cáo kết quả lãnh đạo hoạt động của tổ dân phố, Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể chính trị xã hội ở tổ dân phố từ đầu năm 2019 đến đến hết tháng 01/2019.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến bổ sung vào báo cáo của chi bộ, kết quả giám sát các hồ sơ liên quan của các đồng chí trong đoàn giám sát; thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Viết Tấn - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo hoạt động của tổ dân phố, Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể chính trị xã hội ở tổ dân phố trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị chi bộ tổ dân phố số 19, 32 phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế, tập trung khắc phục những tồn tại mà Đoàn giám sát đã chỉ ra, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động của tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể chính trị xã hội trong năm 2019./.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn