Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt chủ trương và các giải pháp đảm bảo ATGT trên địa bàn quận, phường năm 2019
Ngày đăng 15/05/2019 | 17:39  | Lượt xem: 237

Chiều ngày 15/5/2019, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt chủ trương và các giải pháp đảm bảo ATGT trên địa bàn quận, phường năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Hoàng Mạnh – Chuyên viên Ban tuyên giáo Quận ủy Long Biên. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Đảng ủy viên, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể phường và đảng viên toàn Đảng bộ phường. Đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường trực tiếp làm báo cáo viên của hội nghị. Do số lượng Đảng viên toàn Đảng bộ đông, nên Đảng ủy phường đã chia làm 2 lớp để công tác tuyên truyền, quán triệt đạt hiệu quả cao.

Các đ/c lãnh đạo quận, phường tại hội nghị tuyên truyền (lớp 1)

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU, Chủ tịch HĐND phường làm BCV tại HN

Toàn cảnh lớp 2

Tại Hội nghị đồng chí báo cáo viên đã trao đổi thông tin về thực trạng tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn quận Long Biên từ năm 2016 đến năm 2018; quán triệt Chỉ thị số 18-CT/QU, ngày 09/01/2019 của Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông”. Triển khai kế hoạch ngày 26/4/2019 của UBND quận: số 16/KH-BATGT về “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn quận năm 2019”; số 17/KH-BATGT về “Tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên năm 2019” và Hướng dẫn số 57-HD/BTGQU, ngày 6/5/2019  của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc “Hướng dẫn Quán triệt chủ trương và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên năm 2019”.

Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường và tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân về chủ trương và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn phường; tại hội nghị đồng chí Báo cáo viên đã triển khai, quán triệt Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND phường về "Đảm bảo trật tự ATGT, giảm ùn tắc và tại nạn giao thông trên địa bàn phường năm 2019" với các nội dung và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Thông qua hội nghị này, Đảng ủy, UBND phường cũng xác định rõ trách nhiệm của các cấp các ngành, của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông./.