Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 11/07/2019 | 00:29  | Lượt xem: 412

Sáng ngày 10/7/2019, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự, hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; các đồng chí trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; Trưởng, phó các ngành đoàn thể phường; Bí thư chi bộ và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra giám sát của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Hội nghị nghe báo cáo

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát  công tác Dân vận, quy chế dân chủ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đối với hoạt động công tác kiểm tra giám sát: Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện. Đảng ủy, BTV Đảng ủy đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 6 chi bộ về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và về công tác lãnh đạo việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc phòng. Tổ chức giám sát chuyên đề 3 cuộc đối với 8 chi bộ và 6 Đảng viên về Công lãnh đạo xây dựng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố năm 2019; về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”; về công tác lãnh đạo thực hiện giải phóng mặt bằng.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường đã kiểm tra 4 chi bộ; tiến hành 2 cuộc giám sát chuyên đề đối với 7 chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc cũng được thực hiện nghiêm túc: 50/50 chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và Đảng viên. Các chi bộ luôn bám sát kế hoạch tổ chức thực hiện, nhất là trong giám sát chuyên đề đối với Đảng viên được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Khối vận phường và tổ dân vận các tổ dân phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của phường, của tổ để hoạt động nên công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả cao. Công tác phối hợp giữa khối dân vận với MTTQ và các đoàn thể thường xuyên được thực hiện, nắm bát kịp thời những tâm tư tình cảm của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tình hình dư luận trong nhân dân tương đối ổn định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Công tác tuyên truyền thực hiện QCDC ở cơ sở và 6 QCDC trong các loại hình mới tiếp tục được quan tâm, đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân nên cũng đạt được hiệu quả cao.

Hoạt động của MTTQ, các đòan thể chính trị xã hội đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tếxã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và quy chế dân chủ , hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường đã được xây dựng cụ thể chi tiết đối với từng nội dung để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện.

Hội nghị đã có 4 ý kiến làm rõ thêm kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm nhất là về việc kiểm tra, giám sát tại các chi bộ và công tác Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn, tại các khu vực công cộng; đưa ra những giải pháp để nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác dân vận đối với các hoạt động tại các tổ dân phố, khu dân cư.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận kết quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy phường Ngọc Thụy, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và yêu cầu Đảng ủy, BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường về công tác dân vận, quy chế dân chủ trong công tác trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, thu thuế; về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, Đảng viên; làm tốt công tác dân vận, tiếp tục duy trì thực hiện chủ đề " Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh". Yêu cầu các đồng chí Bí thư chi bộ, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ tiếp tục bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy phường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, rà soát kế hoạch đã xây dựng, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện, đảm bảo toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. 

(Nguồn: UBKT ĐU)