Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”
Ngày đăng 21/08/2019 | 08:11  | Lượt xem: 431

Ngày 20/8/2019, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường (nhiệm kỳ 2020-2022), tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường.

Đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên cao cấp Trung ương dự và trực tiếp làm Báo cáo viên Hội nghị. Dự, chỉ đạo và theo dõi lớp học có đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; tham dự học tập có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các tổ chức đoàn thể và đông đủ các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Đ/c Phạm Xuân Thâu, BCV cao cấp Trung ương làm BCV tại Hội nghị

Để việc học tập, quán triệt đạt hiệu quả Đảng ủy phường đã chia thành 2 lớp học: Lớp 1 (buổi sáng) gồm Đảng viên từ chi bộ 01 đến chi bộ 24; chi bộ cơ quan; Công an phường. Lớp 2(buổi chiều) gồm đảng viên từ chi bộ 25 đến chi bộ 38, Hợp tác xã thương mại và các Nhà trường trên địa bàn phường.

Toàn cảnh lớp buổi sáng

Lớp buổi chiều

 Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã dành nhiều thời gian giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021; đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng, đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, báo cáo viên quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII, về các nội dung khi tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy và thực hiện bầu cử trong đại hội; về nội dung 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ chính trị, Nghị quyết TW10 khóa  XII; Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Tấn - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường đã triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Thụy lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025). Theo kế hoạch đề ra, Đảng bộ phường dự kiến lựa chọn 3 chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ điểm xong 15/2/2020; Đại hội các chi bộ trực thuộc sẽ tổ chức xong trước 20/3/2020 và đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII dự kiến tổ chức trước 20/6/2020.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU triển khai KH tổ chức ĐH chi bộ NK 2020-2022

Kết luận hội nghị, đồng chí đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ cần tập trung, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động và phổ biến rộng rãi trong nhân dân nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Quận ủy, Đảng ủy phường, tạo sự thống nhất cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ phường tiến tới đại hội đảng các cấp. Tập trung làm tốt công tác xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội các chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

(Nguồn: VPĐU phường)