Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 25/09/2019 | 16:31  | Lượt xem: 433

Sáng ngày 24/9/2019, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Đắc Dũng, Quân ủy viên, Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Quận ủy; đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ; các đồng chí trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; Khối dân vận; Ban chỉ đạo quy chế dân chủ; Trưởng các ngành đoàn thể phường; Bí thư chi bộ và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra giám sát của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Các đ/c lãnh đạo quận, phường cùng toàn thể hội nghị

Hội nghị nghe báo cáo

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát  công tác Dân vận, quy chế dân chủ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019:

Đối với hoạt động công tác kiểm tra giám sát: tiếp tục được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, chi bộ quan tâm lãnh đạo, thực hiện. Kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019 theo từng tháng được xây dựng và triển khai tới các chi bộ kịp thời, đồng thời hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với đảng viên. Các nội dung kiểm tra, giám sát đều đạt và vượt số lượng theo kế hoạch năm 2019 đề ra. Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp các chi bộ được kiểm tra kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế. Đảng ủy đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 5 chi bộ; giám sát chuyên đề 3 cuộc đối với 8 chi bộ và 6 Đảng viên. Ban thường vụ tổ chức 01 cuộc kiểm tra đối với 3 chi bộ; giám sát chuyên đề 2 cuộc đối với 5 chi bộ. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường đã kiểm tra 8 chi bộ và 01 đảng viên; tiến hành 3 cuộc giám sát chuyên đề đối với 10 chi bộ và 3 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc cũng được thực hiện nghiêm túc: 50/50 chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và Đảng viên. Các chi bộ luôn bám sát kế hoạch tổ chức thực hiện, nhất là trong giám sát chuyên đề đối với Đảng viên được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Khối vận phường và tổ dân vận các tổ dân phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của phường, của tổ để hoạt động nên công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả cao. Công tác phối hợp giữa khối dân vận với MTTQ và các đoàn thể thường xuyên được thực hiện, nắm bát kịp thời những tâm tư tình cảm của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Việc thực hiện QCDC 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục được Đảng uỷ, chính quyền phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả. Sáu quy chế thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, trong đó công tác tuyên truyền, quán triệt tiếp tục được thực hiện, giúp người dân, tổ chức ngày càng hiểu rõ, hiểu sâu về thực hiện dân chủ; mặt khác góp phần minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định của Nhà nước. Đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, vấn đề mất dân chủ xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và quy chế dân chủ , hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường đã được xây dựng cụ thể chi tiết đối với từng nội dung để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện.

Hội nghị đã có 4 ý kiến làm rõ thêm kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm nhất là về việc kiểm tra, giám sát tại các chi bộ và công tác Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn, tại các khu vực công cộng; đưa ra những giải pháp để nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác dân vận đối với các hoạt động tại các tổ dân phố, khu dân cư.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận kết quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy phường Ngọc Thụy; đối với nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, đồng chí yêu cầu Đảng ủy, BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường; kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, Đảng viên; làm tốt công tác dân vận, tiếp tục duy trì thực hiện chủ đề " Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh". Yêu cầu các đồng chí Bí thư chi bộ, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ tiếp tục bám sát kế hoạch năm 2019 của Đảng ủy phường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện, đảm bảo toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. 

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐT, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy phường Ngọc đã kết thúc sau gần 2h làm việc.

 (Nguồn: UBKT ĐU)