Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Phương án sắp xếp chi bộ tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập
Ngày đăng 20/11/2019 | 19:32  | Lượt xem: 417

Chiều ngày 19/11/2019, tại phòng họp số 1 - UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Phương án sắp xếp chi bộ tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường đối với 26 chi bộ trong diện sáp nhập.

Dự chủ trì Hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy,các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ 26 tổ dân phố thuộc diện sáp nhập.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy phường, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy đã phổ biến dự thảo phương án: Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp, Đề án số 15 ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”, Kế hoạch của UBND quận Long Biên về thực hiện Đề án; Đảng ủy - UBND phường đã thực hiện khảo sát thực trạng các tổ dân phố trên địa bàn phường về vị trí địa lý, quy mô dân số, cơ sở hạ tầng, phong tục tập quán, các điều kiện tự nhiên xã hội khác và đã xây dựng đề án thực hiện sáp nhập tổ dân phố, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, chất lượng hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn phường. Để Đề án có tính khả thi, UBND phường đã nghiêm túc triển khai 5 bước theo quy trình sáp nhập tổ dân phố. Sau khi xin ý kiến nhân dân, UBND phường đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Đảng ủy phường, trình HĐND phường và báo cáo UBND quận để trình HĐND  - UBND thành phố ra quyết định phê chuẩn.

Theo đó trên địa bàn phường có 38 chi bộ tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ phường; có 26 chi bộ tổ dân phố trong diện phải sáp nhập và 12 chi bộ tổ dân phố giữ nguyên. Tại dự thảo đã nêu cụ thể về số lượng đảng viên ở các chi bộ sau sáp nhập; tiến độ thời gian về việc tổ chức Hội nghị các chi bộ sau sáp nhập, phân công lãnh đạo dự chủ trì tại các Hội nghị; việc kiện toàn các chi hội đoàn thể cũng được xây dựng chi tiết; các bước tiến hành tại phường dự kiến xong trước ngày 31/12/2019 và báo cáo kết quả về Ban thường vụ Quận ủy xong trước ngày 10/01/2020.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đóng góp vào dự thảo phương án; phát biểu kết luận đồng chí Bí thư Đảng ủy tiếp thu ý kiến và yêu cầu Đảng ủy phường hoàn thiện, ban hành và triển khai Phương án tới cấp ủy các chi bộ tổ dân phố xong trước ngày 30/11/2019. Các đồng chí lãnh đạo theo lịch phân công chủ trì các Hội nghị tại các chi bộ sau sáp nhập để công bố Phương án; dự kiến nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự tham gia cấp ủy, Bí thư, phó bí thư chi bộ tổ dân phố mới (xong trước 15/12/2019). Đảng ủy phường ban hành quyết định thành lập mới, giải thể chi bộ... xong trước 31/12/2019. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng phương án, kiện toàn trưởng phó các chi hội theo hướng dẫn của cấp trên. Chi bộ các tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ, ổn định tình hình của địa phương; tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 theo kế hoạch.

Hội nghị đã biểu quyết 100% thông qua Phương án sắp xếp chi bộ tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

(Nguồn: VPĐU)