Công tác đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt phường Ngọc Thụy giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 30/03/2020 | 16:32  | Lượt xem: 646

Sáng ngày 27/3/2020, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội của Quận ủy; đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ các tổ dân phố trên địa bàn phường.

 

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy phường quán triệt và triển khai các nội dung thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng bộ phường đã xác định rõ công tác quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm đi vào nề nếp, chủ động, đáp ứng các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng chí Bí thư đã thông qua danh sách 13 đồng chí đủ điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban chấp hành Đảng bộ phường Ngọc Thụy giới thiệu. Hội nghị đã nhất trí Đề án nhân sự về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, quy trình giới thiệu, thực tế nguồn nhân sự và tiến hành lấy ý kiến bằng bỏ phiếu kín về phương án giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả kiểm phiếu 13/13 đồng chí được giới thiệu tái cử đều đạt.

Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy phường triển khai các nội dung thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Căn cứ kết quả phiếu giới thiệu tại hội nghị chủ chốt, Đảng ủy phường tiếp tục tiến hành lấy phiếu giới thiệu về nhân sự mới tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy trình, điều lệ Đảng./.

Kết thúc hội nghị, Ban kiểm phiếu công bố số phiếu thu vào bằng số phiếu đã phát ra, đảm bảo 100% đại biểu dự đều tham gia bỏ phiếu.