Công tác đảng

Phường Ngọc Thụy tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 15/05/2020 | 21:10  | Lượt xem: 202

Xác định công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ phường là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để đại hội đại biểu phường diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Xác định công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ phường là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để đại hội đại biểu phường diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra; Đảng ủy Phường Ngọc Thụy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ và đến chiều ngày 14/5/2020, các nội dung đều được triển khai kỹ càng, khoa học, các điều kiện về nhân sự, văn kiện, cơ sở vật chất, hạ tầng... nhằm  tổ chức thành công đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay từ quý 3 năm 2019, Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, các tổ công tác chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường; tập trung chỉ đạo 37 chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội các chi bộ đều đã tổ chức theo đúng Điều lệ, quy trình, quy định đảm bảo dân chủ, công khai và đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đã bầu đúng, đủ cấp ủy chi bộ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ đạo chỉ đạo ĐH các chi bộ: 

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ phường, từ công tác chuẩn bị các văn kiện, kịch bản, các bài tham luận, công tác trang trí, tuyên truyền, các phương án đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tiếp công dân, toàn bộ nội dung chi tiết và các tài liệu liên quan phục vụ đại hội đã được phường soạn thảo đầy đủ và đã gửi Tổ chỉ đạo đại hội của Quận nghiên cứu trước để cho ý kiến. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy phường cũng đã bám sát và tranh thủ sự hướng dẫn của các đồng chí lãnh đạo các ban đảng Quận ủy, đảm bảo đúng quy định và kế hoạch đã đề ra.

Công tác trang trí tuyên truyền:

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có kế hoạch chi tiết, cụ thể về công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự trước và trong Đại hội Đảng bộ. Theo đó, bám sát quy định, quy chế của Đảng và văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy phường đã chủ động chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội và lấy ý kiến đóng góp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nguyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã nghỉ hưu, và toàn thể Đảng viên … vào dự thảo văn kiện. Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Quận ủy, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy, lấy đó làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự, giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, chuẩn bị hồ sơ nhân sự và báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy.

Đảng ủy phường đã chỉ đạo Đài truyền thanh phường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đại hội đại biểu Đảng bộ phường; chỉ đạo Trạm Y tế phường tổ chức phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực diễn ra Đại hội; chỉ đạo các tổ phục vụ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho công tác tổ chức Đại hội, các nội dung nhiệm vụ cần có phân công rõ người, rõ tiến độ thực hiện và kiểm soát chặt chẽ kết quả, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội.

Vệ sinh môi trường, khử khuẩn:

Đảng ủy phường cũng yêu cầu các đồng chí trong tổ công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ phường tiếp tục rà soát các nội dung trước, trong và sau Đại hội; thường xuyên kiểm duyệt các đầu mục, các nội dung phục vụ Đại hội và giải quyết kịp thời để Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Thụy thành công tốt đẹp.

(Nguồn:ĐU phường)