Công tác đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Ngọc Thụy lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 17/05/2020 | 10:15  | Lượt xem: 681

Trong 2 ngày 15/5 và 16/5/2020 - Tại hội trường UBND phường, Đảng bộ Phường Ngọc Thụy long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Văn Liêm, UVBTV, Phó chủ tịch HĐND quận, tổ trưởng tổ công tác chỉ đại Đại hội Đảng bộ phường; các đồng chí thành viên Tổ công tác; Các đồng chí Nguyên bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường qua các thời kỳ; trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và 174 đại biểu được triệu tập, đại diện cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Phường.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các AH Liệt sĩ

Phiên trù bị của Đại hội đã diễn ra vào chiều 15/5/2020 với các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký; Thông qua chương trình Đại hội, qui chế bầu cử trong Đảng; Thành lập 5 tổ thảo luận và thông qua nội dung chương trình phiên Đại hội chính thức; 5 tổ thảo luận đã tiến hành thảo luận các nội dung theo qui định của Đại hội.

Các đ/c lãnh đạo Quận ủy, Đảng ủy và toàn thể Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Đoàn chủ tịch Đại hội

Đ/c Nguyễn Thị Châm, PCT HĐND, Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo KQ thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Thụy lần thứ XXII (ngày 16/5/2020) với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; Đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; xây dựng phường Ngọc Thụy phát triển bền vững, văn minh, giàu đẹp" đã tập trung kiểm điểm và đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU phường trình bày BC chính trị của BCH Đảng bộ phường khóa XXI tại ĐH

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ phường khóa XXI

Đ/c Nguyễn Quốc Văn, PBTĐU khóa XXI, Chủ tịch UBND phường điều hành phần thảo luận tại Đại hội

Đ/c Đỗ mạnh Hải, Bí thư QU, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại báo cáo chính trị trình Đại hội đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Phường đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới; mọi lĩnh vực hoạt động đều được lãnh đạo bằng các nghị quyết, kế hoạch, phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm. Công tác quản lý, điều hành của của chính quyền được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; hoạt động của HĐND Phường đã đi vào thực chất và từng bước được nâng cao.

Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch như: Tổng thu ngân sách 5 năm đạt 129.496.000.000 đồng, tăng thu trung bình hàng năm đạt 33,4%. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tăng nhanh về số lượng và đa dạng về loại hình kinh doanh. Đã thu hút 797 công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và 831 hộ kinh doanh cá thể hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổ chức triển khai tuyên truyền vận động được 45/67 hộ chăn nuôi gia súc dừng chăn nuôi trong khu dân cư để chuyển sang các mô hình kinh doanh khác có hiệu quả về kinh kế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, thực hiện phong trào “Hành động Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp – văn minh” được quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dần đi vào nền nếp, tạo bộ mặt đô thị từng bước khang trang, sạch, đẹp hơn. Công tác GPMB cơ bản đáp ứng yêu cầu, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 15 dự án triển khai trên địa bàn phường. Công tác Quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; 99,8% công trình xây dựng có phép và niêm yết công khai tại công trình; đề nghị UBND Quận cấp 290 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 217 giấy đăng ký đất đaiCác hoạt động văn hóa xã hội đã đi vào chiều sâu, hướng về tổ dân phố; hàng năm 78,8% tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa, 90,4% hộ gia đình đạt “Gia đình văn hoá”, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra; có trên 34,2% dân số thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 8 nhà tình nghĩa; cải tạo xây dựng 7 nhà Đại đoàn kết; hộ nghèo giảm còn 0,03%, cận nghèo còn 0,05; giới thiệu việc làm cho 650-750 lao động/năm. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo thường xuyên từ phường đến tổ dân phố tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từng bước đổi mới và có những chuyển biến tích cực về mọi mặt, bộ máy tổ chức luôn được kiện toàn kịp thời.

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả khả quan, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” được thực hiện đồng bộ, đúng nguyên tắc. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Chỉ đạo kịp thời công tác nhân sự của Đại hội nhiệm kỳ các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 5 chi bộ, kết nạp được 74 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 89,03 - 91,82%. Công tác kiểm tra, giám sát đạt 136% so với kế hoạch. Đảng bộ phường 2 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Đại hội có 9 ý kiến tham luận tập trung vào các nội dung: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; vai trò trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên; về thực hiện các dự án và công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, thực hiện cải cách hành chính, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo từng vị trí việc làm.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Phường Ngọc Thụy đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí nhấn mạnh phường Ngọc Thụy là phường có tốc độ đô thị hóa nhanh, các tuyến giao thông quan trọng được hình thành sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là dịch vụ thương mại. Đồng chí đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho Đảng bộ phường: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, làm tốt công tác quản lý đô thị; tiếp tục triển khai 6 quy chế dân chủ trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiện cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Đồng thời, đề nghị các đồng chí đại biểu căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, lựa chọn các đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt, có uy tín, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Phường khóa XXII và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ mới cần nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng Đảng ủy viên; quán triệt  những bài học kinh nghiệm mà Đại hội đã rút ra trong nhiệm kỳ qua; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và các kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đã quyết nghị.   

    

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bàu BCH

Đ/c Phan Văn Hò, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ phường khóa XXII

BCH Đảng bộ phường khóa XXII, NK 2020-2025 họp phiên thứ nhất

Đ/c Nguyễn Văn Liêm, UVBTV, Chủ tịch HĐND quận tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ phường Ngọc Thụy khóa XXII, NK 2020-2025

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Ngay sau đó, BCH Đảng bộ Phường khóa XXII đã tổ chức phiên họp thứ nhất, bầu Ban thường vụ Đảng uỷ gồm 5 đồng chí; bầu chức danh Bí thư, phó bí thư, Ủy ban kiểm tra đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng ủy phường khóa XXI được tín nhiệm bầu tái cử Bí thư Đảng ủy Phường; đồng chí  Nguyễn Viết Tấn tái cử Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Văn, được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức danh Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 22 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đ/c Trương Phi Long, Trưởng đoàn thư ký Đại hội thông qua Dự thảo NQ Đảng bộ phường khóa XXII

Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Thụy, khóa XXII,  nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Thụy, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

 (Nguồn: VPĐU phường)