Công tác đảng

Giao ban Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tháng 10/2020
Ngày đăng 26/10/2020 | 16:45  | Lượt xem: 458

Sáng ngày 22/10/2020, tại phòng họp số 1 UBND phường, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tổ chức giao ban tháng 10/2020.

Đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực đảng ủy, Trưởng ban biên tập chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban biên tập.

Hội nghị nghe báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2020:

Trong tháng 9/ 2020, đã duy trì việc xây dựng định hướng và đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền trên Đài truyền thanh phường và việc đăng tải tin, bài trên cổng thông tin điện tử phường, Quận hàng tuần. Đã xây dựng chuyên mục: Tuyên truyền KN 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Tăng cường tuyên truyền về Tổng vệ sinh môi trường thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp – Văn minh"; tuyên truyền phòng chống dịch bnh, đặc biệt là dịch Sốt xuất huyết, phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đã khôi phục hệ thống dây Cụm Bắc Cầu; sửa chữa loa Cụm Bắc Biên và từ tổ 20 đến tổ 32; hiện tăng âm đang hỏng 3/6.

 (Từ 20/9 đến 20/10/2020) đã biên tập phát trên Đài truyền thanh phường được 60 lượt tin, 86 lượt bài, 15 thông báo cáo loại. Trong đó Ban biên tập thực hiện 54 lượt tin, 14 lượt bài; tuyên truyền. Đăng Cổng thông tin điện tử phường được 25 tin, 5 bài. Tin bài liên thông cổng quận được tiếp nhận là  2 tin, 0 bài (có 1 bài và 2 tin trả về không lý do)

Các ý kiến phần thảo luận tập trung vào nội dung: Nâng cao chất lượng tin, bài và hiệu quả hoạt động của ban biên tập; công tác phối hợp tuyên truyền của các ban ngành, đoàn thể; đánh giá cụ thể việc thực hiện cung cấp thông tin.

Kết luận hội nghị đồng chí Trưởng ban biên tập đã nhấn mạnh các nội dung cần thực hiện trong tháng 11/2020:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động, các ngày kỷ niệm trong tháng, tăng cường nội dung tin, bài từ các tổ dân phố.

- Tăng cường viết bài chuyên sâu, nhất là gương người tốt việc tốt.