Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 13/12/2020 | 16:35  | Lượt xem: 592

Ngày 13/12/2020, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu quận lần thứ IV; quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện 3 Chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ quậnlần thứ IV.

Dự, chủ trì Hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Đảng ủy, thường trực Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các đoàn thể và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường; các đồng chí là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, phụ nữ, Bí thư chi đoàn thanh niên không phải là đảng viên.

Hội nghị nghe quán triệt NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV

Lớp buổi sáng

Hội nghị nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Đường Hoài Nam, Bí thư quận ủy trình bày thông qua video, với các nội dung trọng tâm, cơ bản của Nghị quyết: Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; những hạn chế và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm. Mục tiêu, phương hướng, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá và 12 chỉ tiêu chủ yếu cùng các giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phần thứ hai của Hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND quán triệt nội dung chương trình 01-CTr/QU “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập” và dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy Long Biên. Đồng chí Nguyễn Quốc Văn - Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trình bày nội dung Chương trình 02-CTr/QU “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn quận Long Biên; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025”, Chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn quận Long Biên" và kế hoạch thực hiện 2 Chương trình.

 

Các đ/c BTĐU, PBTTTĐU và đ/c PBTĐU, Chủ tịch UBND phường trình bày những ND cơ bản 3 CT công tác toàn khóa của QU và dự thảo KH thực hiện của ĐU phường 

Lớp buổi chiều

Để triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, Đảng ủy phường đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, xây dựng 3 kế hoạch thực hiện 03 Chương trình với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu, mục tiêu giai đoạn 2020- 2025 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đảm bảo rõ việc, cụ thể tiến độ thực hiện. Tại hội nghị Đảng ủy phường đã triển khai 03 dự thảo kế hoạch, đồng thời xin ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị vào dự thảo các kế hoạch hành động.

Thông qua Hội nghị quán triệt, học tập, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Ngọc Thụy sẽ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên, bổ sung kịp thời công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, góp phần định hướng dư luận xã hội từ đó, góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, cụ thể là Nghị quyết của Đảng bộ quận, phường trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

(Nguồn: VPĐU phường)