Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, quy chế dân chủ quý I năm 2022
Ngày đăng 07/04/2022 | 17:37  | Lượt xem: 113

Sáng ngày 07/4/2022, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II/2022.

Dự, chỉ đạo có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ; Trưởng các tổ chức đoàn thể; Ban chỉ đạo thực hiện QCDC; Khối Dân vận Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường; các đồng chí Bí thư chi bộ và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra giám sát của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát  công tác Dân vận, quy chế dân chủ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022, tại báo cáo đã đánh giá cụ thể, chi tiết trong từng mặt hoạt động: Bám sát các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, của Đảng ủy phường và nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác dân vận; quy chế dân chủ và công tác kiểm tra, giám sát của cả hệ thống chính trị, của Đảng ủy, UBKT đảng ủy và các chi bộ đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Công tác phối hợp giữa khối dân vận với MTTQ và các đoàn thể được thường xuyên, nắm bắt kịp thời những tâm tư tình cảm cuả cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” tới Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân phố, Tổ dân vận; đã có 39 tập thể, 21 cá nhân đăng ký thi đua thực hiện 60 mô hình dân vận khéo năm 2022, trong đó: Mô hình “Dân vận khéo” cấp quận: 40 mô hình (26 mô hình tập thể, 14 cá nhân) trên các lĩnh vực: Giải phóng mặt bằng; chỉnh trang đô thị; Phát triển kinh tế; Bảo vệ môi trường; văn hóa xã hội; An ninh quốc phòng. Mô hình “Dân vận khéo” cấp phường: 20 mô hình (13 tập thể, 7 cá nhân). Hoạt động của MTTQ, các đòan thể chính trị xã hội đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, công tác dân chủ ở cơ sở, nhất là dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư được UBND phường chú trọng, quan tâm chỉ đạo giải quyết cho nhân dân kịp thời, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp. Hoạt động giám sát và phối hợp của MTTQ, các đoàn thể phường về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả, góp phần ổn định tình hình ở địa phương.

- Công tác kiểm tra giám sát tiếp tục được Đảng ủy  phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy, Ban thường vụ đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đang ủy kịp thời, đúng đối tượng; nội dung bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nội dung kiểm tra vượt số lượng so với kế hoạch đè ra. Các chi bộ đã xây dựng kiểm tra giám sát đối với đảng viên kịp thời, chất lượng; việc tổ chức được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Phương hướng nhiệm vụ quý II/2021 đã được xây dựng cụ thể chi tiết với các chỉ tiêu cụ thể trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và quy chế dân chủ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường.

Hội nghị đã có 5 ý kiến làm rõ thêm kết quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là về việc kiểm tra, giám sát tại các chi bộ và đề xuất những giải pháp để thực hiện công tác dân vận trong hoạt động xây dựng tổ dân phố và phường  Xanh - Sạch - Đẹp – Văn minh, nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác dân vận đối với các hoạt động tại các tổ dân phố, khu dân cư.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU phường phát biểu chỉ đạo và kết luận HN

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận kết quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ quý I năm 2022 của Đảng ủy phường Ngọc Thụy, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và yêu cầu Đảng ủy, BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường về công tác dân vận, quy chế dân chủ trong công tác trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, thu thuế; về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, Đảng viên; làm tốt công tác dân vận, tiếp tục duy trì thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Yêu cầu các đồng chí Bí thư chi bộ, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ tiếp tục bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy phường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, rà soát kế hoạch đã xây dựng, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện, đảm bảo toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và cả năm 2022. 

(Nguồn: VPĐU)