Công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 06/07/2022 | 18:22  | Lượt xem: 138

Chiều ngày 05/7/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2022- 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng ủy;đồng chí Nguyễn Viết Tấn - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; đồng chí Vũ Văn Mai - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường; các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Viết Tấn - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đã triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2022 - 2025; Hướng dẫn một số nội dung công tác chuẩn bị trước Đại hội, trong và sau Đại hội.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn - PBTTTĐU triển khai Kế hoạch

Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường sẽ được tiến hành trong tháng 8 năm 2022. Đại hội chi bộ có 2 nhiệm vụ chính:

- Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ tập trung vào những vấn đề quan trọng, sát với tình hình thực tế của tổ dân phố, đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Bầu cấp ủy chi bộ, bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025, các chi bộ lựa chọn nhân sự bầu vào ban chi ủy khóa mới phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đủ tiêu chuẩn, điều kiện sức khỏe, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. 

Đảng ủy phường chỉ đạo Chi bộ trường Tiểu học Ngọc Thụy và 2 chi bộ tổ dân phố là chi bộ tổ 10 và chi bộ tổ dân phố 27 làm Đại hội điểm, dự kiến tổ chức vào ngày 5,7 và 9/8/2022. Đại hội 34 chi bộ còn lại sẽ diễn ra từ ngày 10/8/2022 đến ngày 29/8/2022.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Vũ Văn Mai - Chủ tịch UBMTTQ phường Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận (thành phần là thành viên không phải là Đảng viên).

Tại Hội nghị có 3 ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất về nội dung tổ chức, về dự kiến nhân sự cấp ủy chi bộ theo quy định, đã được đồng chí Phó bí thư thường trực giải đáp nhằm giúp cho công tác chuẩn bị, công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ đạt kết quả cao.

Đ/c Thẩm Bá Phước - BTĐU phường phát biểu chỉ đạo

Kết luận hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm:

- Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân trên địa bàn phường Ngọc Thụy; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ mới phải thật sự dân chủ, đúng nguyên tắc bảo đảm số lượng, chất lượng và yêu cầu cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và phát triển.

- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải bảo đảm phát huy dân chủ, thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng. Việc chuẩn bị nội dung văn kiện, trang trí đại hội phải theo hướng coi trọng chất lượng, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

- Đảng ủy phường phân công các đồng chí Đảng ủy viên theo dõi, hướng dẫn các chi bộ, chỉ đaọ kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội. 

Đồng chí yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, các đồng chí là Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường cùng đồng tâm hiệp lực, phát huy tốt vai trò trách nhiệm để thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng tinh thần kế hoạch đã đề ra./

(Nguồn: VPĐU)