Công tác đảng

Hội nghị trực tuyến Quán triệt 10 chương trình công tác Thành ủy khóa XVII tại phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 26/04/2021 | 10:41  | Lượt xem: 327

Ngày 22,23/4/2021, Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy Long Biên về việc học tập, quán triệt 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã tổ chức cho  cán bộ, đảng viên học tập bằng hình thức tiếp sóng trực tuyến từ Thành ủy và trực tiếp qua kênh H1, Đài truyền hình Hà Nội.

Tại điểm cầu UBND phường Ngọc Thụy, dự theo dõi học tập có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - QUV, Chánh thanh tra quận Long Biên; đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Tham dự học tập có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức cơ quan phường là đảng viên và toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ phường.

Trong sáng ngày 22/4/2021, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy truyền đạt các nội dung của 3 chương trình gồm: Chương trình số 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 10 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã truyền đạt đến đại biểu các nội dung của 3 chương trình gồm: Chương trình số 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 09: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”.Một số hình ảnh trong ngày học đầu tiên:

Tại khu vực trong, ngoài HT UBND phường

Tại phòng họp 01-UBND phường

Sáng ngày 23/4/2021, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã truyền đạt đến đại biểu các nội dung của 2 chương trình gồm: Chương trình số 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 08 về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”. Các nội dung của 2 chương trình gồm: Chương trình số 06 về “Phát triển văn hoá; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025” được Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong truyền đạt đến Hội nghị.

Sáng ngày 23/4/2021:

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội nói chung, phường Ngọc thụy nói riêng, để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ  XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết của Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV; Nghị quyết của Đảng bộ phường Ngọc Thụy lần thứ XXII.

(Nguồn: VPĐU phường)