danh sách đại biểu HĐND khóa II - NHIỆM KỲ 2011 - 2016

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Khánh Dư

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 1

 

2

Nguyễn Thị Liên

ĐBHĐND

Số 1

 

3

Lê Đăng Lễ

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 2

 

4

Nguyễn Viết Lợi

ĐBHĐND

Số 2

 

5

Nguyễn Thị Ngọc Thư

ĐBHĐND

Số 2

 

6

Lê Thị Minh Huệ

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 3

 

7

Vũ Văn Mai

ĐBHĐND

Số 3

 

8

Đặng Đình Hòa

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 4

 

9

Nguyễn Thị Bích

ĐBHĐND

Số 4

 

10

Nguyễn Thị Vân Anh

ĐBHĐND

Số 4

 

11

Hoàng Văn Bình

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 5

 

12

Nguyễn Thị Kim Oanh

ĐBHĐND

Số 5

 

13

Nguyễn Hồng Thành

ĐBHĐND

Số 5

 

14

Lê Thị Bích Hoài

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 6

 

15

Nguyễn Văn Nghĩa

ĐBHĐND

Số 6

 

16

Cao Hoài Thanh

ĐBHĐND

Số 6

 

17

Nguyễn Hữu Bình

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 7

 

18

Dương Quốc Quý

ĐBHĐND

Số 7

 

19

Nguyễn Thị Châm

ĐBHĐND

Số 7

 

20

Lê Trương Hà

ĐBHĐND

Số 7

 

21

Nguyễn Thế Châu

ĐBHĐND

Số 7

 

22

Hoàng Văn Thanh

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 8

 

23

Hoàng Văn Cảnh

ĐBHĐND

Số 8

 

24

Hoàng Thu Trang

ĐBHĐND

Số 8

 

25

Lê Thị Thu Hương

ĐBHĐND (Tổ trưởng)

Số 9

 

26

Nguyễn Viết Tấn

ĐBHĐND

Số 9

 

27

Phạm Thế Nam

ĐBHĐND

Số 9