đường dây nóng

1. Số điện thoại:

+ Thủ trưởng cơ quan: Đ/c Hoàng Văn Lực - SĐT: 0912.965.879

+ Trưởng bộ phận Một cửa: Đ/c Lê Đăng Lễ - SĐT: 0918.360.883

+  Số điện thoại đường dây nóng: 024.38712199

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Phường Ngọc Thụy: pnt_longbien@hanoi.gov.vn

- Thủ trưởng cơ quan: hoangvanluc_longbien@hanoi.gov.vn

- Trưởng bộ phận Một cửa: ledangle_longbien@hanoi.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức)!