hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định 886 ngày 27/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội và triển khai các nhiệm vụ sau khi sáp nhập tổ dân phố
Ngày đăng 14/03/2020 | 10:26  | Lượt xem: 167

Chiều ngày 13/03/2020, tại Hội trường UBND phường, phường Ngọc Thụy tổ chức công bố Quyết định 886/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và triển khai các nhiệm vụ sau khi sáp nhập tổ dân phố.

Đồng chí Thẩm Bá Phước –Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường dự chỉ đạo Hội nghị; Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Văn- Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND; đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, công chức chuyên môn cơ quan phường; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng, tổ phó, Trưởng Ban công tác mặt trận, cấp ủy chi bộ và chi hội trưởng các chi hội đoàn thể 38 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/C Nguyễn Quốc Văn, PBTĐU, Chủ tịch UBND phường công bố QĐ và triển khai kế hoạch thực hiện

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đồng chí Nguyễn Quốc Văn- Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường công bố Quyết định số 886/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020; Triển khai thực hiện quy trình miễn nhiệm, chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, cho thôi làm tổ phó tổ dân phố đối với các tổ thuộc diện sáp nhập.Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, phường Ngọc Thụy thực hiện việc sáp nhập 26 tổ dân phố với 5.493 hộ thành 14 tổ dân phố và tổng số tổ dân phố trên địa bàn phường từ 38 tổ giảm còn 26 tổ dân phố. Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu các ngành, đoàn thể, tổ dân phố phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, Quận đảm bảo việc miễn nhiệm, chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, cho thôi giữ chức vụ đối với Phó tổ trưởng tổ dân phố, phải đảm bảo quy trình, nguyên tắc, tiêu chuẩn theo quy định và tiến độ thời gian. 

Để việc triển khai thực hiện Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội đúng quy trình, quy định, đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường phát biểu và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đối với đặc thù từng khu vực dân cư sao cho đảm bảo tính thống nhất và đạt hiệu quả cao.

Đ/c Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ hướng dẫn tổ chức thực hiện

Sau khi nghe 7 ý kiến phát biểu tại Hội nghị về cách thức, quy trình triển khai việc tổ chức Hội nghị cần phù hợp với thực tế từng tổ dân phố, khu dân cư, đồng chí Chủ tịch UBND phường đã trả lời giải đáp và quyết định một số nội dung để tạo điều kiện cho các tổ thực hiện quy trình sáp nhập đảm bảo dân chủ, công khai và thuận tiện nhất trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn hiện nay.

Ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, yêu cầu các tổ dân phố đẩy mạnh việc tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, của nhà nước về sáp nhập tổ dân phố; cấp ủy chi bộ các tổ dân phố sáp nhập với nhau cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện bầu đủ các thành viên theo qui định, đảm bảo chất lượng; việc sáp nhập tổ dân phố phải thực hiện khẩn trương, đúng tiến độ để đảm bảo hoạt động của cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Giao Văn phòng UBND phường theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đ/C Thẩm Bá Phước, BTĐU, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND phường đã thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn hiện nay, đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các tổ dân phố tuyên truyền để nhân dân chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không chủ quan, nhưng cũng không hoang mang, lo lắng.

(Nguồn: VPUBND)