hoạt động khối chính quyền

Hội nghị triển khai phương án thực hiện kiện toàn Ban Công tác mặt trận, chi hội trưởng Chữ thập đỏ tổ dân phố sau sát nhập
Ngày đăng 30/03/2020 | 17:08  | Lượt xem: 240

Chiều ngày 27/3/2020, tại Hội trường UBND phường, Ban Thường trực UBMTTQ, Hội CTĐ phường Ngọc Thụy triển khai phương án kiện toàn Ban Công tác mặt trận, chi hội trưởng Chữ thập đỏ tổ dân phố sau khi sát nhập theo quyết định 886/ QĐ-UBND ngày 27/2/2020 của UBND Thành phố Hà nội.

Dự hội nghị có các đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí là bí thư chi bộ 14 tổ dân phố sau sáp nhập; Các đồng chí là trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng Chữ thập đỏ 26 tổ dân phố trong diện sáp nhập. Đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ đồng chí Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội CTĐ phường chủ trì Hội nghị.

Đ/c VũVăn Mai UVTV, CT UBMTTQ và đ/c Trần Thị Hòa, CT Hội CTĐ chủ trì hội nghị

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố không tập trung đông người từ 0 giờ ngày 28/3, nhằm đảm bảo cho hoạt động của các chi hội đoàn thể các TDP sau sáp nhập đạt hiệu quả tốt; Hội CTĐ đã kết hợp UBMTTQ phường đồng tổ chức Hội nghị triển khai phương án sắp xếp Ban chấp hành, chi hội trưởng chi hội CTĐ 14 tổ dân phố sau sáp nhập.

Nội dung thứ nhất: Thay mặt Thường trực MTTQ phường, đồng chí Vũ Văn Mai, Chủ tịch UBMTTQ phường đã triển khai phương án sắp xếp Ban công tác mặt trận, trưởng, phó ban sau khi thực hiện việc sáp nhập tổ dân phố, với các nội dung, và hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục kiện toàn14 Ban công tác mặt trận, trưởng ban, phó ban của tổ dân phố mới. Theo đó việc kiện toàn Ban công tác Mặt trận ở các tổ dân phố phải đặt dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và được thực hiện sau khi đã kiện toàn chi bộ, tổ dân phố, các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội của tổ. Trong quá trình thực hiện phải làm tốt công tác tuyên truyền ,quán triệt sâu rộng đến cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ trương  sắp xếp sáp nhập, hợp nhất các tổ dân phố theo Nghị quyết của HĐND thành phố và Quyết định của UBND thành phố, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Tên gọi của ban công tác MT tổ dân phố thực hiện theo tên gọi tại Quyết định số 886/QĐ-UBND, ngày 27/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội. Toàn phường có 38 tổ dân phố (cũ): trong đó giữ nguyên 12 tổ dân phố không phải sắp xếp; 26 tổ dân phố sáp nhập thành 14 tổ phải sắp xếp Ban công tác mặt trận tổ dân phố, trưởng ban và phó ban.

Nội dung thứ hai của Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoà Chủ tịch Hội CTĐ phường triển khai PA sắp xếp Ban chấp hành, chi hội trưởng chi hội CTĐ 14 tổ dân phố sau sáp nhập.

Sau khi nghe 2 phương án về sắp xếp Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng CTĐ, đã có 3 ý kiến trao đổi về công tác tổ chức nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế, đạt hiệu quả và nhận được sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường đã trả lời, giải thích và hướng dẫn thêm về công tác tổ chức, về nhân sự  và đề nghị các Ban công tác mặt trận, chi hội trưởng CTĐ tiếp tục nắm bắt dư luận truyên truyền trong nhân dân về việc sát nhập tổ dân phố theo quyết định của UBND Thành phố, tạo sự đồng thuận cao, chuẩn bị tốt về mặt nhân sự, đảm bảo đại diện các chi hội đoàn thể và các thành phần tham gia, phân công các đồng chí chủ trì các hội nghị kiện toàn, thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, chặt chẽ tạo sự đoàn kết nhất trí cao và theo đúng tiến độ đã đề ra.