hoạt động khối chính quyền

Cơ quan Phường Ngọc Thụy giao ban tháng 5/2020
Ngày đăng 08/05/2020 | 08:22  | Lượt xem: 79

Chiều ngày 5/5/2020, tại phòng họp số 1-UBND phường, Cơ quan phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá, kiểm đếm kết quả công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường và triển khai một số nội dung công tác chuẩn bị bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan; Dự hội nghị có toàn thể các đồng chí cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường.

Tại Hội nghị các đồng chí được phân công các tổ công tác phục vụ Đại hội báo cáo quá trình triển khai thực hiện và kết quả công tác chuẩn bị cho Đại hội. Nhìn chung mọi việc đã được tiến hành theo chỉ đạo của Đảng ủy phường, từ công tác chuẩn bị văn kiện, tuyên truyền, đến công tác hậu cần, cơ sở vật chất đều được chuẩn bị chu đáo góp phần cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đ/c chí phụ trách các tổ công tác báo cáo kết quả chuẩn bị Đại hội

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tổ trưởng dân phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá tóm tắt một số nội dung công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổ trưởng dân phố, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí nhấn mạnh những nội dung quan trọng và đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tiếp tục bám sát địa bàn tổ dân phố mình phụ trách, tập trung phối hợp cùng tổ dân phố trong thực hiện các nội dung của kế hoạch, kịp thời báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo các nội dung vướng mắc, phát sinh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử để ngày bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 thực sự là ngày hội của nhân dân.

Đ/c Nguyễn Quốc Văn, PBTĐU, Chủ tịch UBND triển khai một số nội dung công tác bầu cử TTTDP

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU, Chủ tịch HĐND phường kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND  phường yêu cầu các đồng chí phụ trách các khối chỉ các bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức rà soát, tổng hợp kết quả, nghiêm túc nhìn lại việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận và mỗi cá nhân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 của toàn phường.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ phường, đồng chí Bí thư yêu cầu các đồng chí tổ trưởng các tổ phục vụ đại hội kiểm tra kỹ các nội dung của tổ mình, tiếp tục hoàn thiện đảm bảo đúng theo yêu cầu, kế hoạch đề ra, phục vụ tốt nhất cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Đối với công tác bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí chỉ đạo và yêu cầu Ban chỉ đạo bầu cử phường nhanh chóng hoàn thiện các bước theo quy định, phối hợp, hướng dẫn các tổ dân phố những vấn đề vướng mắc, phát sinh để việc bầu cử hoàn thành đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.