hoạt động khối chính quyền

Thường trực HĐND phường Giám sát UBND phường công tác Giải phóng  mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2020
Ngày đăng 10/05/2020 | 16:46  | Lượt xem: 100

Chiều ngày 07/5/2020, tại phòng họp số 1 UBND phường, Thường trực HĐND phường tổ chức giám sát đối với UBND phường về công tác Giải phóng  mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2020.

Chủ trì hội nghị có ông Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn giám sát; tham gia đoàn giám sát có các ông, bà thường trực HĐND; Trưởng, phó Ban pháp chế, Ban kinh tế- xã hội của HĐND phường; các ông, bà trong thường trực UBMTTQ phường. Đơn vị được giám sát có ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND, các ông bà trong thường trực UBND, cán bộ chuyên môn có liên quan.

Đại diện đơn vị được giám sát, ông Nguyễn Quốc Văn – Chủ tịch UBND báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2020.

Ông Nguyễn Quốc Văn, PBTĐU, CT UBND phường báo cáo KQ công tác GPMB, ĐTCSHT năm 2020

Ngay từ đầu năm, UBND phường đã trình UBND quận Long Biên kịp thời thành lập tổ công tác GPMB các dự án, trong đó có đồng chí Chủ tịch làm tổ trưởng và công chức địa chính làm thành viên. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của UBND năm 2020 theo hướng tập trung toàn bộ nhân lực cho công tác GPMB, kiện toàn tổ công tác vận động.

Chỉ đạo công khai theo quy chế dân chủ trên Đài truyền thanh phường theo quyết định 2890 ngày 13/5/2016 của UBND quận, họp công khai các các văn bản pháp lý cho các hộ có đất bị thu hồi. Năm 2020 có 8 dự án được chuyển tiếp từ năm 2019 sang, các dự án này đang trong giai đoạn hoàn thiện văn bản chi trả tiền đền bù, bàn giao mặt bằng.

 Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, UBND phường đã họp công khai thông báo thu hồi đất, kiểm đếm và phối hợp chi trả tiền đền bù đối vói các hộ có đất nằm trong dự án. Công tác tuyên truyền cũng đặc biệt được chú trọng.

Đoàn giám sát đã tiến hành xem xét báo cáo kết quả và đưa ra các ý kiến liên quan đến hiệu quả, chất lượng công tác GPMB; đề nghị UBND phường có những giải pháp cụ thể đối với các hộ nằm trong dự án: việc kiểm đếm, tiền đền bù; nêu rõ việc quản lý đất Nông nghiệp  nằm trong dự án; quan tâm đến việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn và việc phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Sau khi nghe các ý kiến của các ông, bà trong đoàn giám sát, ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND và các đồng chí công chức chuyên môn đã tiếp thu ý kiến, trả lời giải trình những vấn đề liên quan mà đoàn giám sát đưa ra.

Thay mặt đoàn giám sát, phát biểu kết luận, ông Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận việc thực hiện nghiêm túc của UBND phường trong việc triển khai công tác Giải phóng  mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2020, nêu ra một số điểm còn tồn tại và đề nghị UBND phường khắc phục những tồn tại sau khi có kết luận của đoàn giám sát, tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung công tác GPMB để đảm bảo tiến độ các dự án; phối hợp với phòng ban chuyên môn của quận, các tổ chức đoàn thể phường, các tổ dân phố để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; bám sát địa bàn và tổ chức đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến nhân dân để việc triển khai các dự án trên địa bàn phường đảm bảo đúng luật có sự đồng thuận cao và nhanh chóng hoàn thành đúng thời gian quy định.

(TT HĐND phường)